Taloudellista tukea opintoihin

Rehtori Reijo Honkasen rahasto voi myöntää eri hakemuksesta taloudellista avustusta lukio-opintoihin. Tuki on tarkoitettu Viikin normaalikoulun opiskelijalle, jonka huoltajan varallisuus ei riitä lukio-opintojen riittävään tukemiseen. Rahaston pääoma ei mahdollista toistaiseksi monien opiskelijoiden avustamista, joten hakemuksessa on oltava hyvät perustelut tuen tarpeelle. Avustus on tarkoitettu esim. lukion alkuvaiheen oppikirjojen tai tietokoneen hankintaan.

Vapaamuotoinen hakemus rahaston tuesta osoitetaan sähköpostilla tai kirjeitse rehtorille. Tukihakemus on oltava lukuvuotta 2017-2018 varten perillä viimeistään 1.8.2017. Hakemukseen voi liittää haluamiaan asiakirjoja lisäperusteiksi. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti rehtorin ja kuraattorin toimesta. Päätös rahaston mahdollisesti myöntämästä tuesta pyritään antamaan ennen lukuvuoden koulutyön alkua 10.8.2017.

Koulukuraattorimme puoleen voi kääntyä aina, kun taloudellisen tuen tarve lukio-opintoihin ilmenee. Kuraattori kertoo lukuvuoden alussa myös muista keinoista saada avustusta lukio-opintoihin.

Hakemukset rahaston tuesta lukuvuodelle 2017-2018 lähetetään sähköpostilla:

reijo.honkanen (at) helsinki.fi

tai kirjeitse:

HY Viikin normaalikoulu
Rehtori Reijo Honkanen
PL 30 (Kevätkatu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Haluatko lahjoituksellasi tukea lukiolaisen opintoja Viikin normaalikoulussa?

Rehtori Reijo Honkasen rahasto Helsingin yliopistossa ottaa vastaan lahjoituksia. Rahastosta jaetaan vuosittain avustuksia erityisesti taloudellisin perustein Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukio-opiskelijoille.

Lahjoituksen voi tehdä verkossa osoitteessa: onlinedonation.helsinki.fi tai Helsingin yliopiston rahastojen tilille: FI32 1572 3000 0300 72 (NDEAFIHH) viestillä "Reijo Honkasen rahasto". Lisätietoja Helsingin yliopiston rahastoista ja mm. verovähennysoikeudesta: www.helsinki.fi/lahjoita