Alaluokat
Helsingin normaalilyseo eli Norssi on Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan kuuluva harjoittelukoulu, johon kuuluvat alakoulun luokat 1–4 ja yläluokat sekä lukio. Koulussamme on lukuvuonna 2022–2023 peruskoulun alaluokat 1–4 ja alaluokkien opetus laajenee tulevina vuosina kattamaan luokat 1–6.

Peruskoulussa on oppilaita noin 440. Perusopetuksen oppilaat otetaan kouluun ensisijaisesti omalta oppilaaksiottoalueelta Etelä-Helsingistä, paitsi latinanluokalle, jolle pyritään soveltuvuuskokeella.

Norssin pitkä historia erityisesti klassisena kouluna näkyy vielä nykyäänkin muun muassa siitä, että Norssi on yksi harvoista suomalaisista kouluista, joissa voi opiskella latinaa peruskoulun 7. luokalta alkaen. Koulu käyttää myös latinankielistä mottoa "Non scholae sed vitae" ("ei koulua, vaan elämää varten").

Alaluokkien hallinnollisista asioista vastaa Helsingin normaalilyseon apulaisrehtori Olli Hyvönen.

Helsingin normaalilyseon perusopetuksen rehtori on Juha-Pekka Husso.

Alaluokkien opettajat ovat Tuuli Lipiäinen (1. lk), Anna-Liisa Rannikko (2. lk), Anna Damskägg (3. lk) ja Tiia Niskanen (4. lk).

Oppilaskuntatoiminta tarjoaa oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa kouluyhteisössä ja kouluyhteisöön.

Koulussa tuetaan koulun ja kodin yhteistyöllä kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Koulun ja kodin välisessä yhteistyössä käytetään päivittäin Wilma-järjestelmää.

Helsingin normaalilyseon vanhemmilla on aktiivinen vanhempainyhdistys, jonka kanssa koulu tekee yhteistyötä. Tarkemmat tiedot vanhempainyhdistyksen toiminnasta löytyvät omalta sivultaan: Vanhempainyhdistys

Asiakirjat ja lomakkeet

Helsingin normaalilyseon järjestyssäännöt Norssin järjestyssäännöt (pdf)

Ilmoittautumislomake alaluokille:  lomake (pdf)

Ilmoittautumislomake yläluokille:  lomake (pdf)