Alaluokat

Helsingin normaalilyseo eli Norssi on Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan kuuluva harjoittelukoulu, johon kuuluvat alakoulun luokat 1–5 ja yläluokat sekä lukio. Koulussamme on lukuvuonna 2023–2024 peruskoulun alaluokat 1–5 ja alaluokkien opetus laajenee ensi vuonna kattamaan luokat 1–6.

Peruskoulussa on oppilaita noin 440. Perusopetuksen oppilaat otetaan kouluun ensisijaisesti omalta oppilaaksiottoalueelta Etelä-Helsingistä, paitsi latinanluokalle, jolle pyritään soveltuvuuskokeella.

Norssin pitkä historia erityisesti klassisena kouluna näkyy vielä nykyäänkin muun muassa siitä, että Norssi on yksi harvoista suomalaisista kouluista, joissa voi opiskella latinaa peruskoulun 7. luokalta alkaen. Koulu käyttää myös latinankielistä mottoa "Non scholae sed vitae" ("ei koulua, vaan elämää varten").

Alaluokkien hallinnollisista asioista vastaa Helsingin normaalilyseon apulaisrehtori Olli Hyvönen. Helsingin normaalilyseon perusopetuksen rehtori on Juha-Pekka Husso ja perusopetuksen vararehtori on Päivi Okkonen.

Alaluokkien opettajat ovat Päivi Okkonen (1. lk), Tuuli Lipiäinen (2. lk), Anna-Liisa Rannikko (3. lk), Anna Damskägg (4. lk) ja Roope Salonen (5. lk).

Oppilaskuntatoiminta tarjoaa oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa kouluyhteisössä ja kouluyhteisöön.

Koulussa tuetaan koulun ja kodin yhteistyöllä kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Koulun ja kodin välisessä yhteistyössä käytetään päivittäin Wilma-järjestelmää.

Helsingin normaalilyseon vanhemmilla on aktiivinen vanhempainyhdistys, jonka kanssa koulu tekee yhteistyötä. Tarkemmat tiedot vanhempainyhdistyksen toiminnasta löytyvät omalta sivultaan: Vanhempainyhdistys

Asiakirjat ja lomakkeet

Opetussuunnitelmat

Tiedostot ovat pdf-muodossa, ellei muuta mainita.

Perusopetuksen opetussuunnitelma: POPS 2016

Lukion opetussuunnitelmat: LOPS 2021 ja LOPS 2016

 

Opetussuunnitelmien liitteet

Helsingin normaalilyseon strategia 2020 - 2025

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022 - 2024

Perusopetuksen kielitaidon tasojen kuvausasteikko

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Opiskeluhuollon kertomusrekisterin rekisteriseloste

Helsingin normaalilyseon järjestyssäännöt Norssin järjestyssäännöt (pdf)

Ilmoittautumislomake alaluokille:  lomake (pdf)

Ilmoittautumislomake yläluokille:  lomake (pdf)