Oppilaaksi normaalilyseon alaluokille
Helsingin normaalilyseossa on perusopetuksen luokat 1–3 ja 7–9. Perusopetuksen oppilaat otetaan koulun omalta oppilaaksiottoalueelta Etelä-Helsingistä. Perusopetuksessa opiskellaan valtakunnallisen vuonna 2014 laaditun opetussuunnitelman mukaisesti.
Oppilaaksiotto 1. luokalle lukuvuodelle 2022–2023

Perusopetuksen oppilaat otetaan koulun omalta oppilaaksiottoalueelta Etelä-Helsingistä, paitsi latinanluokalle, jolle pyritään erillisellä soveltuvuuskokeella. Oppilaaksiottoalueet ovat nähtävissä Helsingin palvelukarttapalvelussa: Palvelukartta

OP­PI­LAAK­SIOT­TO 1. LUO­KAL­LE

Syyslukukaudella 2022 oppivelvollisuus alkaa lapsilla, jotka ovat syntyneet 2015.

Helsingin normaalilyseon 1. luokalle otetaan n. 20 oppilasta ensisijaisesti koulun omalta oppilaaksiottoalueelta.

Ter­ve­tu­loa kou­luun -opas ko­tei­hin

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala lähettää ensi syksyn ekaluokkalaisille loka-marraskuussa 2021 Tervetuloa kouluun -oppaan.

Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään Suomi.fi -palvelun kautta 5.1.2022 alkaen.

Kou­luun il­moit­tau­tu­mi­nen

Kouluun ilmoittauduttiin pääasiallisesti 5.–30.1.2022 välisenä aikana Helsingin Asti-järjestelmän kautta: Asti.

Tietyissä tapauksissa ilmoittautuminen on mahdollista tehdä vain käymällä koululla. Näitä ovat pidennetty oppivelvollisuus tai koulun aloittaminen vuotta ennen tai jälkeen oppivelvollisuuden alkamisen, erityinen tuki sekä lähikoulun vaihtaminen ruotsinkielisestä suomenkieliseen tai päinvastoin.

Lisätietoja ilmoittautumisesta Helsingin kaupungin sivuilla: Ilmoittautuminen.

Tutustumisilta 31.5.2022

Tulevien 1.-luokkalaisten tutustumisilta 31.5. klo 18.00. Kokoontuminen A-puolen (”Bensiksen pääty”) pihalla klo 18.00.

Kie­lioh­jel­ma  / vuo­si­luo­kat 1–6

 A1 -kieli Helsingin normaalilyseo tarjoaa A1-kielenä englantia ja ranskaa kaikille oppilaille 1. luokalta alkaen.

Vapaaehtoinen A2-kieli: Kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä voi Helsingin normaalilyseossa opiskella ranskaa tai englantia.

 

Tiedustelut: Apulaisrehtori Olli Hyvönen, p. 050-4160677, olli.hyvonen@helsinki.fi

Oppilaaksiotto muille alaluokille

Otamme vain oman oppilaaksiottoalueen oppilaita 2.–3. luokalle.

Lisätietoja antaa perusopetuksen rehtori Juha-Pekka Husso, p. 050-3243163, juha-pekka.husso@helsinki.fi