Oppilaaksi normaalilyseon alaluokille
Helsingin normaalilyseossa on perusopetuksen luokat 1–4 ja 7–9. Perusopetuksen oppilaat otetaan koulun omalta oppilaaksiottoalueelta Etelä-Helsingistä. Perusopetuksessa opiskellaan valtakunnallisen vuonna 2014 laaditun opetussuunnitelman mukaisesti.
Oppilaaksiotto 1. luokalle lukuvuodelle 2023–2024

Perusopetuksen oppilaat otetaan koulun omalta oppilaaksiottoalueelta Etelä-Helsingistä, paitsi latinanluokalle, jolle pyritään erillisellä soveltuvuuskokeella. Oppilaaksiottoalueet ovat nähtävissä Helsingin palvelukarttapalvelussa: Palvelukartta

Syyslukukaudella 2023 oppivelvollisuus alkaa lapsilla, jotka ovat syntyneet 2016.

Helsingin normaalilyseon 1. luokalle otetaan n. 20 oppilasta ensisijaisesti koulun omalta oppilaaksiottoalueelta.

Ter­ve­tu­loa kou­luun -opas ko­tei­hin

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala postittaa ensi syksyn ekaluokkalaisille loka-marraskuussa 2022 Tervetuloa kouluun -oppaan.

Oppivelvollisuusilmoitus

Lapsen lähikoulu kerrotaan oppivelvollisuusilmoituksessa sekä osoitteessa asti.hel.fi 9.–29.1.2023 sisäänkirjautumisen jälkeen. Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään Suomi.fi-palvelun kautta 4.1. alkaen. Jos huoltaja on ottanut lapselleen käyttöön suomi.fi-palvelun sähköiset viestit, tulee oppivelvollisuusilmoitus sähköisesti. Muille oppivelvollisuusilmoitus postitetaan lapsen kotiosoitteeseen tammikuun puoliväliin mennessä.

Kou­luun il­moit­tau­tu­mi­nen

Kouluun ilmoittaudutaan pääasiallisesti osoitteessa asti.hel.fi 9.–29.1.2023 välisenä aikana. Astissa huoltaja voi ottaa vastaan asuinosoitteen mukaisen lähikoulupaikan. Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen löytyvät Sähköinen ilmoittautuminen -sivulta.

Voit ilmoittaa lapsesi kouluun myös käymällä asuinosoitteen mukaisella lähikoululla keskiviikkona 25.1.2023 klo 8.00–10.00. Ota koululle mukaan tammikuun alussa toimitettu oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty lapsen lähikoulu.

Tietyissä tapauksissa ilmoittautuminen on mahdollista tehdä vain käymällä koululla, jolloin ilmoittautuminen tapahtuu 25.1.2023 klo 8.00-10.00. Näitä ovat muuhun kuin lähikouluun hakeutuminen A1-kielen valinnan perusteella, hakeutuminen muuhun kuin lähikouluun muusta syystä, pidennetty oppivelvollisuus tai koulun aloittaminen vuotta ennen tai jälkeen oppivelvollisuuden alkamisen. Lue lisää Ilmoittautuminen koululla -osiosta.

Lisätietoja ilmoittautumisesta Helsingin kaupungin sivuilla: Ilmoittautuminen.

Tiedotustilaisuus Helsingin normaalilyseon oppilaaksiotosta järjestetään 12.12 . 2022 klo 18.00 koulun auditoriossa.

 

Kie­lioh­jel­ma  / vuo­si­luo­kat 1–6

 A1 -kieli Helsingin normaalilyseo tarjoaa A1-kielenä englantia  kaikille oppilaille 1. luokalta alkaen.

Vapaaehtoinen A2-kieli: toiselta luokalta alkavana A2-kielenä voi Helsingin normaalilyseossa opiskella ranskaa.

Oppilaaksiotto muille alaluokille

Otamme vain oman oppilaaksiottoalueen vuosiluokille 2–5.

 

Tiedustelut ja lisätiedot: Apulaisrehtori Olli Hyvönen, p. 050-4160677, olli.hyvonen@helsinki.fi