Oppilaaksi normaalilyseon alaluokille

Helsingin normaalilyseon alakoulussa toimivat lukuvuonna 2024-2025 perusopetuksen vuosiluokat 1–6. Perusopetuksessa opiskellaan valtakunnallisen vuonna 2014 laaditun opetussuunnitelman mukaisesti.
Oppilaaksiotto 1. luokalle lukuvuodelle 2024–2025

Perusopetuksen oppilaat otetaan ensisijaisesti koulun omalta oppilaaksiottoalueelta. Oppilaaksiottoalueet ovat nähtävissä Helsingin palvelukarttapalvelussa: Palvelukartta

Syyslukukaudella 2024 oppivelvollisuus alkaa lapsilla, jotka ovat syntyneet 2017.

Helsingin normaalilyseon 1. luokalle otetaan n. 20 oppilasta ensisijaisesti koulun omalta oppilaaksiottoalueelta.

Ter­ve­tu­loa kou­luun -opas ko­tei­hin

Vuonna 2017 syntyneiden lasten koteihin postitetaan Tervetuloa kouluun -opas loka-marraskuun vaihteessa

Oppivelvollisuusilmoitus

Lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan oppivelvollisuusilmoituksella, joka postitetaan lapsen kotiosoitteeseen 3.1.2024 alkaen.

Kou­luun il­moit­tau­tu­mi­nen

Lukuvuoden 2024–2025 1. - luokkalaisetluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun 8.–28.1.2024

Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi. Astissa voi ilmoittautua sekä lähikouluun että muihin vaihtoehtoihin kuten esimerkiksi painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen sekä muuhun kuin lähikouluun.

Kouluun ilmoittautumisen voi tehdä myös omalla lähikoululla keskiviikkona 24.1.2024 klo 8.00–10.00. Myös koululla ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti Asti-asiointipalvelun kautta. Koululla saa apua ilmoittautumisessa. Ota koululle mukaan oppivelvollisuusilmoitus sekä tunnistautumiseen tarvittavat tunnistusvälineet (esimerkiksi pankkitunnukset). Jos olet jo ilmoittanut lapsen kouluun Astissa, koululla ei tarvitse käydä.

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta Helsingin kaupungin sivuilla: https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-hakeminen/tietoa-1-luokan-aloittavalle

Tiedotustilaisuus Helsingin normaalilyseon oppilaaksiotosta tulevien 1. luokan oppilaiden huoltajille lukuvuodelle 2024-2025 järjestetään 30.11. 2023 klo 18.00 koulun auditoriossa (A107).

Kie­lioh­jel­ma  / vuo­si­luo­kat 1–6

A1 -kieli Helsingin normaalilyseo tarjoaa A1-kielenä englantia  kaikille oppilaille 1. luokalta alkaen.

Vapaaehtoinen A2-kieli: toiselta luokalta alkavana A2-kielenä voi Helsingin normaalilyseossa opiskella ranskaa.

Oppilaaksiotto muille alaluokille

Otamme ensisijaisesti vain oman oppilaaksiottoalueen vuosiluokille 2–6.

 

Tiedustelut ja lisätiedot: Apulaisrehtori Olli Hyvönen, p. 050-4160677, olli.hyvonen@helsinki.fi