Opettajan pedagogiset opinnot
TÄRKÄÄ! NÄMÄ TIEDOT KOSKEVAT VIELÄ 2021 HAKUA. 2022 HAUN TIEDOT JULKAISTAAN MARRASKUUSSA 2021.

Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. H
Kuvaus pedagogisista opinnoista

Opettajan pedagogiset opinnot (pedagogiset opinnot), 60 op, antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Aineenopettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (esimerkiksi opetettavan aineen aineenhallinnan vaatimukset) kuitenkin vaihtelevat oppilaitoksittain.

 

Pedagogiset opinnot voi suorittaa erillisinä opintoina ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen tai tutkinto-opiskelijana osana Helsingin yliopistossa suoritettavaa alempaa korkeakoulututkintoa.  Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja opintojen suorittaminen on päätoimista kokopäiväistä opiskelua.

 

Valintaryhmät

 

Voit suuntautua joko perus- ja lukio-opetuksen tai aikuisopetuksen tehtäviin. Suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Muun muassa opetusharjoittelujen sisällöt riippuvat siitä, kummassa kiintiössä opiskelet. Molemmissa koulutusvaihtoehdoissa suoritetut opinnot tuottavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden.

 

Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat pedagogiset opinnot ovat tarjolla myös ruotsiksi ja tietyissä opetettavissa aineissa myös englanniksi.

Haku opintoihin
Seuraava haku

Valintaperusteet syksyllä 2022 alkaviin opintoihin julkaistaan marraskuussa 2021. Jos valintaryhmässäsi opetettavan aineen vastaavuustodistus on pakollinen liite, huolehdithan sen hankkimisesta riittävän ajoissa.