Opettajan pedagogiset opinnot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset määritellään asetuksessa 1998/986. Asetuksessa mainitut opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää opettajan pedagogiset opinnot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Allaolevat tiedot koskevat 2024 hakua. Varsinaiset valintaperusteet on julkaistu joulukuussa 2023.
Kuvaus pedagogisista opinnoista

Opettajan pedagogiset opinnot (pedagogiset opinnot) antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Aineenopettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (esimerkiksi opetettavan aineen aineenhallinnan vaatimukset) kuitenkin vaihtelevat oppilaitoksittain.

Pedagogiset opinnot voi suorittaa erillisinä opintoina ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen tai tutkinto-opiskelijana osana Helsingin yliopistossa suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa.  Opinnot voi suorittaa yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Opinnot on mahdollista suorittaa osittain töiden ohessa.

 

Valintaryhmät

Voit suuntautua joko perus- ja lukio-opetuksen tai aikuisopetuksen tehtäviin. Suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Muun muassa opetusharjoittelujen sisällöt riippuvat siitä, kummassa kiintiössä opiskelet. Molemmissa koulutusvaihtoehdoissa suoritetut opinnot tuottavat kuitenkin saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden.

Perus- ja lukio-opetukseen ja aikuisopetukseen suuntautuvat pedagogiset opinnot ovat tarjolla suomen ja ruotsin kielellä ja jotkut perus- ja lukio-opetuksen opetettavat aineet myös englanniksi.

 

Opintojen sisältö

Opintojen sisältö on kuvattu kasvatustieteellisen tiedekunnan sivuilla. Sivuille pääset tämän linkin kautta.

Haku opintoihin
Seuraava haku

Pedagogisten opintojen haku järjestetään 29.2.-14.3.2024.