Ohjeita hyväksytyille

Ohjeita koulutukseen hyväksytyille.
Paikan vastaanotto ja varasijat

Tutkinto-opiskelijat

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen ilmoittaa hakijapalveluille paikan vastaanotosta, vaan pedagogisten opintojen opinto-oikeus lisätään ilman erillistä ilmoitusta Sisuun.

Erilliset hakijat

Erillisiin opintoihin hyväksytyn tulee ilmoittaa myönnetyn opiskelupaikan vastaanottamisesta hyväksymiskirjeessä annettuun määräaikaan mennessä, muuten hän menettää myönnetyn opiskelupaikan. Paikan hyväksyminen tapahtuu opintopolussa.

Virallisten kopioiden toimittaminen

Hakijapalvelut ei pyydä hakuvaiheessa virallisia kopioita vaadituista dokumenteista. Valinnan jälkeen, ennen opinto-oikeuden rekisteröintiä, hyväksytyn hakijan tulee kuitenkin pyydettäessä toimittaa nähtäväksi pyydetyt alkuperäiset todistukset tai niiden viralliset kopiot. Opiskelijaksi hyväksyminen on ehdollista, kunnes vaaditut dokumentit on toimitettu.  Mikäli hakija joutuu toimittamaan viralliset kopiot haussa käytetyistä dokumenteista, siitä ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä.

Oikaisun vaatiminen

Valintamenettelyn tulokseen tyytymätön hakija, jonka mielestä valintamenettelyssä on tapahtunut virhe, voi hakea kasvatustieteelliseltä tiedekunnalta oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Kasvatustieteellisen tiedekunnan valintalautakunnalle osoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus valintamenettelyn tuloksista tulee jättää Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on yksilöitävä mihin ja millä perusteella muutosta haetaan. Asiasta tiedotetaan tarkemmin hylkäyksen yhteydessä.

Tietojen vienti Sisu-järjestelmään

Valittujen erillisten opiskelijoiden tiedot viedään Sisu järjestelmään viimeistään heinäkuun alussa, jonka jälkeen he voivat anoa käyttölupaa käyttölupapisteestä.  Käyttölupa mahdollistaa mm. helsinki.fi sähköpostiosoitteen käytön ja kursseille ilmoittautumisen.

Tietojen viennin yhteydessä kaikki erilliset hakijat rekisteröidään ”läsnäoleviksi” elleivät he toimita todistusta, joka oikeuttaa opintojen aloituksen lykkäämiseen.

Samalla kerralla tutkinto-opiskelijoille lisätään opinto-oikeus kyseiseen opintokokonaisuuteen.

Opinto-oikeuden kesto

Opettajan ammatillisia pätevyyksiä antava erillinen opinto-oikeus on maksuton ja määräaikainen. Rehtorin päätöksen mukaan dekaani myöntää opinto-oikeuden kahdeksi vuodeksi ja tiedekunta voi pidentää suoritusaikaa yhdellä vuodella, mikäli siihen esitetään painavia syitä.

Tutkinto-opiskelijoiden opinto-oikeus jatkuu yhtä kauan kuin hyväksymisen perusteena ollut tutkinnon-suoritusoikeutensa Helsingin yliopistossa. Huomaa että pedagogiset opinnot pitää lukea aina mukaan osaksi maisteritutkintoa. Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden tulee sisällyttää erityisopettajaopinnot ja monialaiset opinnot osaksi kandidaatin tutkintoaan.

Opintojen aloituksen lykkäys

Erillisiin opintoihin hyväksytylle uudelle opiskelijalle hakijapalvelut voi myöntää erillisestä hakemuksesta oikeuden siirtää opintojen aloitusta yhdellä lukuvuodella (= opintojen lykkäys). Lykkäystä voidaan myöntää ainoastaan yliopistolaissa 2009/558 mainituista syistä eli asevelvollisuuden, vapaaehtoisen asepalveluksen, raskauden, äitiys-, isyys-  tai vanhempainvapaan tai sairauden perusteella.  Asiasta tiedotetaan tarkemmin hyväksymisen yhteydessä.

Opinto-ohjaus