Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opinnot antavat ammatilliset valmiudet ja muodollisen kelpoisuuden peruskoulun luokanopettajan tehtäviin. Opinnot ovat asetuksen 1998/986 mukaiset. Suomenkielisten opintojen laajuus on 65 opintopistettä (aikaisemmin 60 op). Ennakkotiedoista poiketen, 2024 haku järjestetään vain suomenkielisiin opintoihin.

Varsinaiset valintaperusteet julkaistaan helmikuun 2024 loppuun mennessä (julkaisu siirtynyt alkuperäisestä).
Kuvaus monialaisista opinnoista

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (monialaiset opinnot) antavat luokanopettajan kelpoisuuden henkilölle, jolla on perusopetuksessa opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus, tai henkilölle, joka on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot. Erilliset monialaiset opinnot ovat ensisijainen väylä saada luokanopettajan kelpoisuus kyseisillä henkilöillä. Opettajien kelpoisuuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).

Suomenkielisten opintojen laajuus on 65 opintopistettä. Opinnot järjestetään pääosin monimuoto-opintoina.

Valintaryhmät

Monialaiset opinnot voi suorittaa osana tutkintoa tietyissä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmissa ja sellaisissa koulutusohjelmissa, joista opiskelija voi saada perusopetuksen aineenopettajan pätevyyden sekä Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutuksessa. Koulutuksen voi myös suorittaa erillisinä opintoina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Vuoden 2024 haku järjestetään ennakkotiedoista poiketen vain suomen kielellä.

Haku opintoihin
Seuraava haku

Monialaisiin opintoihin valitaan opiskeljoita seuraavan kerran 2024. Valintaperusteet syksyllä 2024 alkaviin opintoihin julkaistaan helmikuun loppuun mennessä 2024.