Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
TÄRKEÄÄ!! NÄMÄ TIEDOT KOSKEVAT VIELÄ 2021 HAKUA. TIEDOT 2022 HAUSTA JULKAISTAAN MARRASKUUSSA 2021.

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opinnot antavat ammatilliset valmiudet ja muodollisen kelpoisuuden peruskoulun luokanopettajan tehtäviin. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Hakuaika syksyllä 2021 alkaviin opintoihin on 4.3.2021-8.4.2021 klo 15.00.
Kuvaus monialaisista opinnoista

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (monialaiset opinnot) antavat luokanopettajan kelpoisuuden henkilölle, jolla on perusopetuksessa opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus, tai henkilölle, joka on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot. Erilliset monialaiset opinnot ovat ensisijainen väylä saada luokanopettajan kelpoisuus kyseisillä henkilöillä. Opettajien kelpoisuuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).

 

Suomenkielisten opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Ruotsinkieliset opintojen laajuus on 70 opintopistettä. Opinnot on tarkoitus suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opintojen suorittaminen on päätoimista kokopäiväistä opiskelua.

Valintaryhmät

Monialaiset opinnot (60 op) voi suorittaa osana tutkintoa tietyissä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmissa ja sellaisissa koulutusohjelmissa, joista opiskelija voi saada perusopetuksen aineenopettajan pätevyyden sekä Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutuksessa. Koulutuksen voi myös suorittaa erillisinä opintoina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Monialaiset opinnot ovat tarjolla suomeksi sekä tutkinto- että erillisopiskelijoille. Opinnot ovat tarjolla ruotsiksi vain erillisopiskelijoille.

Haku opintoihin
Seuraava haku

Valintaperusteet syksyllä 2022 alkaviin opintoihin julkaistaan joulukuussa 2021.