Profiili ja toiminta

Haluatko tietää, mitä teemme? Tällä sivulla kerromme tarkemmin tutkimusprofiilistamme ja tohtoriohjelmaan kuuluvista tieteenaloista. Sivulta löydät myös tietoa opinnoista sekä muusta toiminnasta ja verkostoista, joista tohtoriohjelmamme jäsenenä pääset osalliseksi.
Keskeiset tutkimusalueet

Kielentutkimuksen tohtoriohjelma (HELSLANG) tarkastelee useita kielitieteen osa-alueita, kuten erilaisia synkronisia ja diakronisia kielentutkimuksen lähestymistapoja, käännöstiedettä ja kieliteknologiaa. Painopistealueita ovat

  • kieli ja kanssakäyminen
  • kielen rakenteet ja kontekstit
  • kieliyhteydet, kielen muutos ja vaihtelu, monikielisyys
  • merkitys, tekstit ja yhteiskunta
  • kääntämisen ja tulkkauksen teorian ja käytännön käännekohdat
  • kieliteknologia ja korpuskielitiede
Opintojaksot ja opiskelu

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista, joita tulee suorittaa 40 opintopisteen verran. Opinnot jaetaan tutkimustyötä tukeviin tieteenalakohtaisiin opintoihin ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviin opintoihin.

Useimmat opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, perinteisistä suoritustavoista poiketen, esimerkiksi konferenssiesitysten, esseiden, tieteellisten ja tiedettä popularisoivien artikkelien tai tekstien toimittamisen muodossa. Kiinnostuitko? Lisätietoa on opiskelijan ohjeissa, joihin on kerätty nykyisiä tohtorikoulutettavia koskevaa tietoa opintojen ja tutkimuksen suunnittelusta.

Tohtoriohjelmassamme järjestetään säännöllisesti tieteenalakohtaisia tutkimusseminaareja, joissa voit esitellä työtäsi, saada palautetta ja kannustaa muita tohtorikoulutettavia.

Helsingin yliopiston tutkijakoulu tarjoaa tutkimusetiikan kursseja ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviä kursseja ympäri lukuvuoden.

 

Tapahtumat ja tilaisuudet

Kesäkonferenssi

Vuosittain järjestettävä kielentutkimuksen tohtoriohjelman kesäkonferenssi kokoaa yhteen kielentutkimuksen eri aloja edustavia tohtorikoulutettavia ja tutkijoita esitysten sekä käynnissä olevaa tutkimusta ja tekeillä olevia väitöskirjoja koskevan keskustelun merkeissä. Kaikki HELSLANG-tohtoriohjelman tohtorikoulutettavat ovat tervetulleita kesäkonferenssiin riippumatta tutkimuksensa senhetkisestä vaiheesta. Epämuodollinen konferenssi tarjoaa kaikille tilaisuuden esitellä tutkimustaan rennossa ympäristössä ja saada palautetta kesän korvalla.

Nordic Nights -työpaja

Nordic Nights -seminaari on tohtorikoulutettavien teksteihin keskittyvä työpaja, jossa aiheet, kielet ja kollegat kohtaavat. Seminaari tarjoaa tilaisuuden tarkastella monenlaisia tutkimusaiheita, saada ja antaa rakentavaa palautetta sekä tavata muita tohtorikoulutettavia ja verkostoitua heidän kanssaan.

 

LingNet Europe

Helsingin yliopiston kielentutkimuksen tohtoriohjelma on arvostetun LingNet Europe -konsortion jäsen.

Konsortiota hallinnoi Freiburgin yliopiston lingvistiikan tutkijakoulu Hermann-Paul-Centrum für Linguistik (HPCL) Saksassa.

Verkoston tavoitteena on tehostaa jäseninstituutioiden välistä liikkuvuutta ja tutkimusyhteistyötä maisteriopiskelijoista (mm. 6–8 viikon harjoittelujaksot tutkimusryhmissä) ja tohtorikoulutettavista tutkijatohtoreihin ja ylempään tutkimushenkilöstöön (lyhyet vierailut tai pitkät tutkimusjaksot).

Konsortioverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lähteä Helsingistä Antwerpeniin, Berniin, Bolzanoon, Freiburgiin, Fribourgiin, Leuveniin, Newcastleen, Santiago de Compostelaan, Bergamoon ja Osloon sekä näistä kaupungeista Helsinkiin.

Lisätietoja on LingNet Europe -konsortion kotisivuilla (englanniksi).