Hae tutkinnonsuoritusoikeutta

Haluatko tohtoriksi kielentutkimuksen tohtoriohjelmasta? Hyvä valinta! Meille voit hakea kaksi kertaa vuodessa. Huomioi siis hakuajat, aloita valmistautuminen hyvissä ajoin ja varmista, että olet tutustunut valintakriteereihin ennen hakemista.
Hakuajat

Tohtoriohjelmassamme on kaksi hakuaikaa vuodessa – yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Kevään 2024 hakuaika alkaa 3.4.2024 klo 9.00 ja päättyy 16.4.2024 klo 15.00:

 • Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 6.6.2024 mennessä.
 • Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 19.6.2024 mennessä.
 • Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.8.2024.

Syksyn 2024 hakuaika alkaa 4.9.2024 klo 9.00 ja päättyy 17.9.2024 klo 15.00:

 • Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 21.11.2024 mennessä.
 • Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 5.12.2024 mennessä.
 • Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.1.2025.

Kevään 2025 hakuaika alkaa 2.4.2025 klo 9.00 ja päättyy 15.4.2025 klo 15.00:

 • Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 19.6.2025 mennessä.
 • Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 3.7.2025 mennessä.
 • Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.8.2025.

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta – hakuaikojen ulkopuolella ohjelmaan ei siis ole mahdollista hakea.

Kuka voi hakea?

Yliopiston yleisten tohtorihakijoiden hakukelpoisuutta ja kielitaitoa koskevien vaatimusten lisäksi tohtoriohjelma edellyttää, että hakemuksesi täyttää seuraavat kriteerit:

 • Hakemuksessa ilmoitettujen ohjausjärjestelyjen tulee täyttää ohjelman asettamat vähimmäisvaatimukset (ks. tarkemmin valintakriteerit) ja sinulla tulee olla hakemuksessa nimettyjen ohjaajien alustava suostumus.
 • Aiemman tutkintosi tulee soveltua pohjaksi suunnitellulle tutkimusaiheelle ja tieteenalalle. Soveltuvaksi katsotaan suoritettu tutkinto tai koulutus, johon sisältyy syventävät opinnot (tai vastaavat) aineessa, joka väitöskirjan aiheen huomioon ottaen soveltuu jatko-opintojen pohjaksi.
 • Kaikkien hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuna, arvosteltuna ja rekisteröitynä hakuajan päättymiseen mennessä. Poikkeuksia tähän sääntöön ei tehdä. Hyväksytyn hakijan tulee voida esittää virallinen tutkintotodistus ennen tarjotun opiskelupaikan vastaanottamista.

Vain muodollisesti kelpoiset hakemukset etenevät tieteellisen arviointiin tohtoriohjelmassa.

Tohtoriohjelmaan on mahdollista hakea suorittamaan jotakin seuraavista tavoitetutkinnoista:

 • Filosofian tohtori (humanistinen tiedekunta)
 • Valtiotieteiden tohtori (valtiotieteellinen tiedekunta)

Suurin osa ohjelman opiskelijoista suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon, mutta opiskelijat joiden tutkimusaihe ja koulutustausta ovat sosiologian puolelta, voivat suorittaa valtiotieteiden tohtorin tutkinnon.

Huomaathan, että ohjausjärjestelyjesi tulee sopia yhteen valitsemasi tavoitetutkinnon ja tiedekunnan kanssa. Vähintään yhden ohjaajistasi tulee olla pysyvässä tai pitkäaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tavoitetutkintoa haet suorittamaan.

Tohtoriohjelman valintakriteerit

Tohtoriohjelman mahdollisuus tarjota korkeatasoista ohjausta ja tukea suunnitellulle tutkimukselle on keskeinen osa valintakriteerejä. Tohtoriohjelma edellyttää, että hakemuksessa ilmoitetut ohjausjärjestelyt täyttävät seuraavat vaatimukset:

 • Sinulla tulee olla vähintään kaksi ohjaajaa, jotka ovat suorittaneet tohtorintutkinnon.
 • Ainakin yhden ohjaajista tulee olla pysyvässä tai pitkäaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkinnonsuoritusoikeutta haet.
 • Ainakin yhdellä ohjaajista tulee olla dosentin arvo tai sitä vastaava tieteellinen pätevyys.
 • Sinulla tulee olla alustava suostumus tehtävään hakemuksessa mainitsemiltasi henkilöiltä.

Poikkeustapauksissa, jos toisen ohjaajan etsintä on hakukierroksen päättyessä vielä kesken, hakemuksen voi jättää ja opiskelijaksi voidaan hyväksyä hakija, jolla on vain yksi ohjaaja. Huomaathan kuitenkin, että toisen ohjaajan puuttuminen voi vaikuttaa hakemuksesi kokonaisarvioon.

Ainakin yksi ohjaaja vaaditaan aina – jos kukaan ei ole suostunut ohjaajaksesi, et valitettavasti ole hakukelpoinen.

Huomaathan, että tohtoriohjelman päätöksenteko ei ole sidottu mahdollisten ohjaajien antamiin alustaviin suostumuksiin toimia ohjaajina, jos sinut hyväksytään. Hakemuksia arvioidaan kokonaisuutena ja ohjauksen saatavuus aiheelle yksin ei takaa hyväksymistä.

Ohjaajien lisäksi jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään vastuuhenkilö. Hakijan ei tarvitse etsiä itselleen vastuuhenkilöä vaan ohjaajat huolehtivat tästä osana hakemusten arviointiprosessia.

Tutkimussuunnitelmien laatua arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Toteutettavuus
 • Tieteellinen merkitys
 • Sopivuus tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin

Hakemuksissa esitettyjen aikataulujen arvioinnin osalta kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kokopäiväisesti opiskelevan tohtorikoulutettavan tulisi pyrkiä väitöskirjan tekemiseen noin neljässä vuodessa. Ohjaajilta edellytetään tukea tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Aiempien opintojen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Opintojen soveltuvuus pohjaksi suunnitellulle väitöskirjatutkimukselle
 • Aiempi opintomenestys

Hakemuksissa esitettyjen opintosuunnitelmien arvioinnissa erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:

 • Realistisuus
 • Tarkoituksenmukaisuus suunnitellun väitösprojektin näkökulmasta

Tutustu tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan ennen opintosuunnitelmasi laatimista. Hakemuksissa esitettävät opintosuunnitelmat ovat alustavia, eikä niissä tarvitse listata esimerkiksi täsmällisiä kursseja. Olennaista on, että olet alustavasti hahmottanut millaiset opinnot tukisivat väitöskirjatyötäsi ja millaisessa aikataulussa aiot opintoja suorittaa.

Sen lisäksi, että sinun tulee täyttää yliopiston tohtorihakijoille asettamat yleiset kielitaitovaatimukset, sinulla tulee olla riittävät taidot mahdollisissa muissa kielissä, joita tarvitset omassa väitöskirjatutkimuksessasi. Jos esimerkiksi aiot kirjoittaa väitöskirjan espanjaksi tai käyttämäsi lähdeaineisto on pääosin saksankielistä, sinun tulee osoittaa, että kielitaitosi riittää tutkimuksen toteuttamiseen suunnitellusti.

Tällaisten kielien kielitaito arvioidaan alustavien ohjauskeskustelujen, muiden mahdollisten yhteydenottojen sekä hakuasiakirjojen perusteella. Ohjaajat ottavat lausunnossaan kantaa siihen, onko hakijalla riittävä taito niissä kielissä, joita hän tarvitsee väitöskirjatutkimuksen toteuttamisessa. Lopullisen arvion tekee tohtoriohjelman johtoryhmä.

Tutkimussuunnitelmaan tulee kirjata väitöskirjan suunniteltu kieli. Tutkimussuunnitelmaa arvioitaessa otetaan kantaa siihen, onko hakijan ohjaus samoin kuin väitöskirjan esitarkastus, hyväksyminen ja arviointi mahdollista toteuttaa hakijan suunnittelemalla kielellä.

Hakemuksen valmisteluun on syytä paneutua huolella, sillä haku on melko kilpailtu. Hakijamäärät vaihtelevat hakukierroksittain jonkin verran, mutta tyypillisellä hakukierroksella hakemuksista hyväksytään noin puolet.

Tohtoriohjelman uusien opiskelijoiden enimmäismäärä vuonna 2024 on 25.

Enimmäismäärästä enintään puolet valitaan vuoden ensimmäisellä hakukierroksella.

Kuinka haen?

Oletko tutustunut ohjelman valintakriteereihin ja valmiina hakemaan? Hienoa! Palaa seuraavaksi takaisin yliopiston yleisiin ohjeisiin tohtorihakijoille, joista löydät kaiken tarvittavan tiedon hakemuksen ja tarvittavien liitteiden valmisteluun ja jättämiseen. Onnea matkaan!

Päätöksenteko

Tohtoriohjelman opiskelijavalinnoista päätetään noudattaen yliopiston yleisiä tohtorintutkintoon johtavia valintalinjauksia sekä tällä sivulla esiteltyjä ohjelmakohtaisia tarkentavia valintaperusteita.

Tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä päättää tavoitetutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella.

Tohtoriohjelma pyytää päätöksenteon tueksi uusista hakemuksista lausunnon hakemuksissa nimetyiltä ohjaajilta. Tiedekunnan ja tohtoriohjelman johtoryhmän päätöksenteko ei ole sidottu ohjaajien lausunnossaan esittämään kantaan.

Tarkempaa tietoa päätöksenteon aikatauluista löydät yliopiston yleisistä ohjeista tohtorihakijoille.