Profiili & toiminta

Haluatko tietää, mitä teemme? Tällä sivulla kerromme tarkemmin tutkimusprofiilistamme ja tohtoriohjelmaan kuuluvista tieteenaloista. Sivulta löydät myös tietoa opinnoista sekä muusta toiminnasta ja verkostoista, joista tohtoriohjelmamme jäsenenä pääset osalliseksi.
Keskeiset tutkimusalueet

Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa tehdään temaattista ja tieteidenvälistä tutkimusta, jonka aiheet vaihtelevat historiallisesta muutoksesta, muistista ja historian politiikasta aineelliseen, aineettomaan, tekstuaaliseen, suulliseen, auditiiviseen ja visuaaliseen kulttuuriin sekä rakennettuun ympäristöön. Historiaa ja kulttuuria tutkitaan paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti esihistoriallisesta ajasta lähimenneisyyteen ja jopa tulevaisuuteen. Tieteidenvälisiä humanistisia näkökulmia (mm. arkeologia, taidehistoria, eurooppalainen kansatiede, folkloristiikka, historia, uskontotiede) yhdistetään kasvatustieteen, oikeustieteen ja teologian lähestymistapoihin.

Oppiaineet

Tohtoriohjelmassa sovelletaan historian ja kulttuuriperinnön tutkimuksen teorioita ja menetelmiä sekä kannustetaan niiden innovatiiviseen yhdistämiseen. Lisätietoa ohjelman eri tieteenaloista on niiden omilla sivuilla:

Opintojaksot ja opiskelu

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista, joita tulee suorittaa 40 opintopisteen verran. Opinnot jaetaan tutkimustyötä tukeviin tieteenalakohtaisiin opintoihin ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviin opintoihin.

Useimmat opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, perinteisistä suoritustavoista poiketen, esimerkiksi konferenssiesitysten, esseiden, tieteellisten ja tiedettä popularisoivien artikkelien tai tekstien toimittamisen muodossa. Kiinnostuitko? Lisätietoa on opiskelijan ohjeissa, joihin on kerätty nykyisiä tohtorikoulutettavia koskevaa tietoa opintojen ja tutkimuksen suunnittelusta.

Tohtoriohjelmassamme järjestetään säännöllisesti tieteenalakohtaisia tutkimusseminaareja, joissa voit esitellä työtäsi, saada palautetta ja kannustaa muita tohtorikoulutettavia.

Helsingin yliopiston tutkijakoulu tarjoaa tutkimusetiikan kursseja ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviä kursseja ympäri lukuvuoden.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelman kesäkoulu

Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma järjestää tohtorikoulutettaville vuosittain kesäkoulun elokuun lopussa tai syyskuun alussa. Kesäkoulu on tarkoitettu tohtorikoulutettaville riippumatta siitä, missä vaiheessa heidän väitöstutkimuksensa on. Se pureutuu historian, kulttuurin ja kulttuuriperinnön tieteidenvälisiin ja monitieteisiin kysymyksiin menetelmällisistä ja temaattisista lähtökohdista. Kesäkoulu koostuu luennoista ja ryhmätyöstä sekä etukäteen ilmoitetun aineiston lukemisesta. Kaikkien kesäkouluun osallistuvien tohtorikoulutettavien on toimitettava etukäteen työpaperi, josta keskustellaan työryhmissä.

Aloita väitöskirjan kirjoittaminen

Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma järjestää keväisin työpajan tohtorikoulutettaville, jotka ovat väitöstutkimuksensa alkuvaiheessa. Työpaja koostuu yhteisistä tapaamisista, joissa käsitellään väitöstutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä, ja pienryhmätapaamisia, joissa käsitellään kunkin osallistujan tutkimussuunnitelmaa.

Osallistujien edellytetään toimittavan lyhyt tutkimussuunnitelma (3 sivua) noin viikko ennen työpajaa. Tutkimussuunnitelman tulee keskittyä tohtorikoulutettavalle sillä hetkellä mahdollisimman ajankohtaiseen kysymykseen tai aiheeseen. Tutkimussuunnitelman lisäksi osallistujien tulee toimittaa jäsennelty kuvaus väitöskirjasta (dispositio) ja lyhyt kuvaus väitöstutkimuksen senhetkisestä vaiheesta.

Hoffice-päivät

Tohtoriohjelma järjestää yhteisöllisen kirjoittamisen Hoffice-päiviä, jotka koostuvat 45 minuutin itsenäisen työskentelyn jaksoista ja 15 minuutin tauoista. Päivän aluksi osallistujat voivat kertoa päivän tavoitteistaan muille. Taukojen aikana voi esittää kysymyksiä muille tohtorikoulutettaville ja päivän ohjaajalle. Kysymyksiä voi esittää myös päivän päätteeksi. Tohtoriohjelma tarjoaa osallistujille lounaan ja smoothien. Keksi päivälle jokin tavoite, tartu kannettavaan ja tule kirjoittamaan yhdessä muiden tohtorikoulutettavien kanssa.

Vuotuiset kirjoitusretriitit

Tohtoriohjelma järjestää vuosittain myös kirjoitusretriittejä. Kaksi- tai kolmipäiväisillä retriiteillä on varattu reilusti aikaa häiriöttömälle, keskeytymättömälle kirjoittamiselle. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan kirjoittamiseen liittyvistä iloista ja vaikeuksista lyhyiden työpajojen ja vapaamuotoisten keskustelujen aikana.

International Cooperation

Una Europa Doctoral Programme in Cultural Heritage (Una-Her-Doc)

The doctoral programme in History and Cultural Heritage participates in the Una Europa Doctoral Programme in Cultural Heritage.

The University of Helsinki is a member of Una Europa, an alliance of eight European universities, including the Free University Berlin, University of Bologna, University of Edinburgh, Jagiellonian University Krakow, University of Leuven, and Complutense University of Madrid.

What is Una-Her-Doc?

The Una Europa Doctoral Programme in Cultural Heritage (Una-Her-Doc) is a joint-venture of the Una Europa universities to promote interdisciplinarity, internationalization of learning, international networking, and co-creation of a transnational research ecosystem in Cultural Heritage. It offers innovative educational formats, alternative forms of transnational mobilities (digital and virtual), and multilingualism.

The programme is offered by all eight Una Europa universities, and it is open to both current and new doctoral students of the University of Helsinki, wishing to participate in the programme and to complete a bi-national double doctorate at the University of Helsinki and one of the other Una Europa universities.

Despite its name, the Una-Her-Doc is not a degree programme in itself – all UH doctoral students participating in the programme must hold or apply for a doctoral study right at one of the UH doctoral programmes (usually the Doctoral Programme in History and Cultural Heritage) through the standard doctoral admissions process, as well as hold or apply for a doctoral study right at one of the other participating universities.

A bilateral agreement of co-supervision (cotutelle) is made for each student chosen to the Una-Her-Doc programme. Aside from a double doctoral degree from the two universities participating in the bilateral agreement, Una-Her-Doc awards a Certificate on Cultural Heritage co-signed by all the eight Una Europa universities to doctoral candidates who fulfilled programme’s requirements.

Aims & ambitions

The programme ambitions to contribute to the education of experts in different fields of Cultural Heritage for jobs in academia, consultancy, NGOs, heritage and culture institutions, the private sector, European administration, etc. and to the creation of European profiles for young professionals who aspire to work in a European and international environment in relation to Cultural Heritage. It aims at facilitating contacts and learning from European professionals from the Cultural Heritage sector. It offers high quality interdisciplinary educational materials co-produced by the Una Europa universities.

The programme ambitions to create international cohorts of doctoral candidates, regularly interacting with each other, in PhD workshops, transnational research teams or joint courses and seminars. The Una-Her-Doc programme offers flexible and adjustable contents, allowing the doctoral candidates to build their own doctoral career in concert with their supervisors and co-supervisors.

Teaching team

The teaching team of the Una-Her-Doc involves many thesis supervisors, professors and researchers from all the eight Una Europa universities, working in the field of cultural heritage studies. Many well renowned academics outside Una Europa and professionals from the cultural heritage field, will also be involved as the guest lecturers within different courses proposed in the programme.

Study Programme & Courses

The framework of the study programme contains:

 • Co-supervision by two co-supervisors in two Una Europa universities;
 • Annual presentation of the progress to the Cultural Heritage expert Committee;
 • 12-months (cumulative) mobility to the Host university;
 • Possibility of additional mobility within the Consortium or outside, including internships;
 • Possibility of teaching experience;
 • Active participation in one of the Una Europa research teams;

To whom Una-Her-Doc is addressed

The Una-Her-Doc programme is addressed to doctoral candidates of different disciplinary backgrounds:

 • who wish to complete a bi-national double doctoral degree (cotutelle) at two of the eight Una Europa universities
 • whose PhD research project is related to cultural heritage studies;
 • who aspire to a European career in the field of cultural heritage;
 • who desire to experience truly transnational and interdisciplinary learning.

How to apply to Una-Her-Doc

 1. Contact a PhD supervisor in Helsinki (for Helsinki-based doctoral students, Helsinki will be the Home university).
 2. If the PhD project corresponds to the Una-Her-Doc requirements (a qualitative and innovative project in the field of cultural heritage), the supervisor can recommend a co-supervisor in another Una Europa University (the Host university).
 3. Apply for a doctoral study right at the host university (and also at the UH, if you don’t yet have one) following the university’s admission instructions and deadlines
 4. After acceptance and enrolment to the both universities, a bilateral co-supervision agreement will be prepared between the two universities to agree on the details of the double degree.
 5. In parallel, the supervisor and co-supervisor will recommend the Doctoral candidate to the Una-Her-Doc Committee.

Aspiring Una-Her-Doc students who don’t yet hold a doctoral study right at the University of Helsinki:  The UH doctoral study right should be applied from the Doctoral Programme in History and Cultural Heritage. Acquaint yourself with the instructions for applicants and the rules for eligibility in good time before the application period starts.

Aspiring Una-Her-Doc students who already hold a doctoral study right at the University of Helsinki: Please contact your supervisor if you would be interested in this.

More information: https://una-her-doc.una-europa.eu/overview

Contact

For further information about the programme, application documents and procedure, please contact