Profiili & toiminta

Haluatko tietää, mitä teemme? Tällä sivulla kerromme tarkemmin tutkimusprofiilistamme ja tohtoriohjelmaan kuuluvista tieteenaloista. Sivulta löydät myös tietoa opinnoista sekä muusta toiminnasta ja verkostoista, joista tohtoriohjelmamme jäsenenä pääset osalliseksi.
Keskeiset tutkimusalueet

Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa tehdään temaattista ja tieteidenvälistä tutkimusta, jonka aiheet vaihtelevat historiallisesta muutoksesta, muistista ja historian politiikasta aineelliseen, aineettomaan, tekstuaaliseen, suulliseen, auditiiviseen ja visuaaliseen kulttuuriin sekä rakennettuun ympäristöön. Historiaa ja kulttuuria tutkitaan paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti esihistoriallisesta ajasta lähimenneisyyteen ja jopa tulevaisuuteen. Tieteidenvälisiä humanistisia näkökulmia (mm. arkeologia, taidehistoria, eurooppalainen kansatiede, folkloristiikka, historia, uskontotiede) yhdistetään kasvatustieteen, oikeustieteen ja teologian lähestymistapoihin.

Oppiaineet

Tohtoriohjelmassa sovelletaan historian ja kulttuuriperinnön tutkimuksen teorioita ja menetelmiä sekä kannustetaan niiden innovatiiviseen yhdistämiseen. Lisätietoa ohjelman eri tieteenaloista on niiden omilla sivuilla:

Opintojaksot ja opiskelu

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista, joita tulee suorittaa 40 opintopisteen verran. Opinnot jaetaan tutkimustyötä tukeviin tieteenalakohtaisiin opintoihin ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviin opintoihin.

Useimmat opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, perinteisistä suoritustavoista poiketen, esimerkiksi konferenssiesitysten, esseiden, tieteellisten ja tiedettä popularisoivien artikkelien tai tekstien toimittamisen muodossa. Kiinnostuitko? Lisätietoa on opiskelijan ohjeissa, joihin on kerätty nykyisiä tohtorikoulutettavia koskevaa tietoa opintojen ja tutkimuksen suunnittelusta.

Tohtoriohjelmassamme järjestetään säännöllisesti tieteenalakohtaisia tutkimusseminaareja, joissa voit esitellä työtäsi, saada palautetta ja kannustaa muita tohtorikoulutettavia.

Helsingin yliopiston tutkijakoulu tarjoaa tutkimusetiikan kursseja ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviä kursseja ympäri lukuvuoden.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelman kesäkoulu

Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma järjestää tohtorikoulutettaville vuosittain kesäkoulun elokuun lopussa tai syyskuun alussa. Kesäkoulu on tarkoitettu tohtorikoulutettaville riippumatta siitä, missä vaiheessa heidän väitöstutkimuksensa on. Se pureutuu historian, kulttuurin ja kulttuuriperinnön tieteidenvälisiin ja monitieteisiin kysymyksiin menetelmällisistä ja temaattisista lähtökohdista. Kesäkoulu koostuu luennoista ja ryhmätyöstä sekä etukäteen ilmoitetun aineiston lukemisesta. Kaikkien kesäkouluun osallistuvien tohtorikoulutettavien on toimitettava etukäteen työpaperi, josta keskustellaan työryhmissä.

Aloita väitöskirjan kirjoittaminen

Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma järjestää keväisin työpajan tohtorikoulutettaville, jotka ovat väitöstutkimuksensa alkuvaiheessa. Työpaja koostuu yhteisistä tapaamisista, joissa käsitellään väitöstutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä, ja pienryhmätapaamisia, joissa käsitellään kunkin osallistujan tutkimussuunnitelmaa.

Osallistujien edellytetään toimittavan lyhyt tutkimussuunnitelma (3 sivua) noin viikko ennen työpajaa. Tutkimussuunnitelman tulee keskittyä tohtorikoulutettavalle sillä hetkellä mahdollisimman ajankohtaiseen kysymykseen tai aiheeseen. Tutkimussuunnitelman lisäksi osallistujien tulee toimittaa jäsennelty kuvaus väitöskirjasta (dispositio) ja lyhyt kuvaus väitöstutkimuksen senhetkisestä vaiheesta.

Hoffice-päivät

Tohtoriohjelma järjestää yhteisöllisen kirjoittamisen Hoffice-päiviä, jotka koostuvat 45 minuutin itsenäisen työskentelyn jaksoista ja 15 minuutin tauoista. Päivän aluksi osallistujat voivat kertoa päivän tavoitteistaan muille. Taukojen aikana voi esittää kysymyksiä muille tohtorikoulutettaville ja päivän ohjaajalle. Kysymyksiä voi esittää myös päivän päätteeksi. Tohtoriohjelma tarjoaa osallistujille lounaan ja smoothien. Keksi päivälle jokin tavoite, tartu kannettavaan ja tule kirjoittamaan yhdessä muiden tohtorikoulutettavien kanssa.

Vuotuiset kirjoitusretriitit

Tohtoriohjelma järjestää vuosittain myös kirjoitusretriittejä. Kaksi- tai kolmipäiväisillä retriiteillä on varattu reilusti aikaa häiriöttömälle, keskeytymättömälle kirjoittamiselle. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan kirjoittamiseen liittyvistä iloista ja vaikeuksista lyhyiden työpajojen ja vapaamuotoisten keskustelujen aikana.

International Cooperation

Una Europa Doctoral Programme in Cultural Heritage (Una-Her-Doc)What is Una-Her-Doc?

The Doctoral Programme in History and Cultural Heritage participates in the Una Europa Doctoral Programme in Cultural Heritage (Una-Her-Doc). Una-Her-Doc is a joint-venture of eight of the eleven Una Europa universities promoting interdisciplinarity, internationalization of learning, international networking, and the creation of a transnational research ecosystem in cultural heritage. It offers innovative educational formats, alternative forms of transnational mobilities (joining Una Europa partners on-site or remotely), and multilingualism.

The Una Europa universities participating in Una-Her-Doc are the University of Helsinki, Free University Berlin, University of Bologna, University of Edinburgh, Jagiellonian University Krakow, University of Leuven, and Complutense University of Madrid.

Una-Her-Doc is an opportunity for both current doctoral researchers and those considering doctoral studies at the University of Helsinki. It enables them to complete a bi-national double doctorate (cotutelle) at the University of Helsinki and one of the other participating Una Europa universities. In addition to the double doctoral degree, Una-Her-Doc awards a certificate on cultural heritage co-signed by all participating Una Europa universities to the doctoral researchers who have completed the programme.

Aims & ambitions

Una-Her-Doc contributes to the education of experts in different fields of the cultural heritage sector for jobs in academia, consultancy, NGOs, heritage and culture institutions, the private sector, European administration, and others. It supports the development of a European profile for young professionals who aspire to work on cultural heritage topics in a European and international environment. Una-Her-Doc facilitates contacts and enables its participants to learn from professionals in the European cultural heritage sector. It offers high quality interdisciplinary educational materials co-produced by the Una Europa universities.

Una-Her-Doc creates international cohorts of doctoral researchers, regularly interacting with each other in workshops, transnational research teams or in joint courses and seminars. The programme offers flexible and adjustable content, allowing doctoral researchers to build their own doctoral career in concert with their supervisors and co-supervisors.

Teaching team

The teaching team of Una-Her-Doc involves thesis supervisors, professors and researchers working in the field of cultural heritage studies at all eight participating Una Europa universities. Renowned academics from institutions outside of Una Europa and professionals working in the cultural heritage field will also be involved as guest lecturers.

Study Programme & Courses

The framework of the study programme includes:

 • Co-supervision by two co-supervisors in two Una Europa universities
 • Annual presentation of the dissertation’s progress to the cultural heritage expert committee
 • 12-months (cumulative) mobility to the host university
 • Possibility of additional mobility within the consortium or outside, including internships
 • Possibility to get teaching experience
 • Active participation in one of the Una Europa research teams.

Who is Una-Her-Doc meant for?

The Una-Her-Doc programme is meant for doctoral researchers of different disciplinary backgrounds:

 • who wish to complete a bi-national double doctoral degree (cotutelle) at two of the eight Una Europa universities
 • whose doctoral research project is related to cultural heritage studies
 • who plan pursuing a European career in the field of cultural heritage
 • who are eager to experience truly transnational and interdisciplinary learning.

How to apply to Una-Her-Doc?

Una-Her-Doc itself is not a degree programme. All UH doctoral researchers participating in Una-Her-Doc must hold or apply for a doctoral study right at the Doctoral Programme in History and Cultural Heritage via the standard doctoral admissions process.

If you are a doctoral researcher in the Doctoral Programme in History and Cultural Heritage:

 

 1. Contact your supervisor to discuss Una-Her-Doc and to ask for advice on finding a co-supervisor in another Una Europa university (the host university)
 2. Check the entry requirements of the host university and agree on the co-supervision at this university (no official enrolment in the host university needed at this stage)
 3. Apply to the Una-Her-Doc programme
 4. After acceptance, apply for a doctoral study right at the host university following their admission instructions and deadlines
 5. After enrolment to both universities, a bilateral co-supervision agreement will be prepared between the two universities to agree on the details of the double degree.If you are a prospective applicant wishing the University of Helsinki to be your home university as a doctoral researcher:

 

 1. Find a supervisor at the University of Helsinki and apply to the Doctoral Programme in History and Cultural Heritage (more information on how to apply here)
 2. After enrolment, contact your supervisor to discuss Una-Her-Doc and to ask them for advice on finding a co-supervisor in another Una Europa university (the host university)
 3. Check the entry requirements of the host university and agree on the co-supervision at this university (no official enrolment in the host university needed at this stage)
 4. Apply to the Una-Her-Doc programme
 5. After acceptance, apply for a doctoral study right at the host university following their admission instructions and deadlines
 6. After enrolment to both universities, a bilateral co-supervision agreement will be prepared between the two universities to agree on the details of the double degree.If you are a doctoral researcher from one of the other Una Europa universities involved and wishing the University of Helsinki to be your host university:

 

 1. Find a co-supervisor at the University of Helsinki (the host university); check our entry requirements and agree on the co-supervision (no official enrolment needed at this stage)
 2. Apply to the Una-Her-Doc programme
 3. After acceptance, apply for a doctoral study right in the Doctoral Programme in History and Cultural Heritage at the University of Helsinki (see instructions and deadlines here)
 4. After enrolment to both universities, a bilateral co-supervision agreement will be prepared between the two universities to agree on the details of the double degree.

More information on the Una-Her-Doc programme, its requirements, and application process can be found on the Una Europa website.

Contact

For further information about the programme, application documents and procedure, please contact

 • Rick Bonnie, University Lecturer in Museology, Una Her Doc Doctoral Committee representative rick.bonnie[at]helsinki.fi 
 • Sirpa Kajan, Training Officer, cotutelle agreements, sirpa.kajan[at]helsinki.fi  
 • Lauri Turpeinen, Planning Officer, Doctoral Programme in History and Cultural Heritage, lauri.turpeinen[at]helsinki.fi