Hae tutkinnonsuoritusoikeutta

Suunnitteletko hakevasi ihmisen käyttäytymisen tohtoriohjelmaan? Hienoa! Valitsemme uusia tohtoriopiskelijoita kahdesti vuodessa, joten merkitse hakupäivämäärät muistiin, valmistaudu ajoissa ja lue valintakriteerit ennen hakemuksen jättämistä.
Hakuajat

Tohtoriohjelmassamme on kaksi hakuaikaa vuodessa – yksi keväällä (tammikuussa) ja yksi syksyllä (syyskuussa).

Vuoden 2024 hakuajat löytyvät sivulta Näin haet tohtoriohjelmiin

Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden voi saada ainoastaan hakumenettelyn kautta. Ohjelmaan ei voi hakea ennalta määrättyjen hakuaikojen ulkopuolella.

Kuka voi hakea

Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimusten lisäksi tohtoriohjelma on asettanut seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

Aiempi tutkinto

Tohtoriohjelmaan hakevan henkilön edellytetään suorittaneen jonkin seuraavista:

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 • soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettu soveltuva koulutus, joka antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin kyseisessä maassa.

Tieteellistä jatkotutkintoa suorittamaan voidaan myös hyväksyä henkilö, joka on hyväksytty suorittamaan lääketieteen lisensiaatin, hammaslääketieteen lisensiaatin, eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa Suomessa tai muussa EU/ETA valtiossa ja psykologian ja logopedian kandidaatin ja maisterin tutkintoa Suomessa.

Lisäksi tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan hyväksyä Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö tai Ruokaviraston laillistama eläinlääkäri, joka on suorittanut kotimaassaan ylempään korkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon rinnastettavissa olevan soveltuvan ulkomaisen koulutuksen.

Ohjaus

Hakemuksen täytyy täyttää ohjausjärjestelyille asetetut vähimmäisvaatimukset (katso valintakriteerit). Hakemuksessa on oltava tiedot seuraavista asioista:

 • ohjaajat (1–3)
 • vastuuhenkilö
 • seurantaryhmän jäsenet

Hakemuksen liitteenä on oltava allekirjoitettu puoltolomake, jossa kuvataan suunnitellut ohjausjärjestelyt. Seurantaryhmän jäsenten allekirjoituksia ei tarvita.

Ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

Lääketieteellinen tiedekunta

 • filosofian tohtori
 • lääketieteen tohtori
 • hammaslääketieteen tohtori
 • psykologian tohtori
 • terveystieteiden tohtorin tutkinto 

Hyväksyessään hakemuksen tiedekunta päättää hakijan aiempien opintojen ja suunnitellun väitöskirjan aiheen perusteella, mihin tutkintoon hakijan opinnot johtavat.

Tohtoriohjelman valintakriteerit

Ohjausjärjestelyt ja tutkimusympäristön laatu ovat tärkeitä valintakriteereitä. Tohtoriohjelma edellyttää, että hakijalla on ohjaaja/ohjaajia hakemuksen jättöhetkellä. Hakija vastaa ohjaajan löytämisestä ja tutkimus- ja opintosuunnitelman tekemisestä ohjaajan kanssa. Ohjaajan etsimisessä kannattaa hyödyntää Helsingin yliopiston tutkimusportaalia.

 • Sinulla on oltava yhdestä kolmeen ohjaajaa, jotka ovat suorittaneet tohtorintutkinnon.
 • Vähintään yhdellä ohjaajalla on oltava myös dosentin arvo tai vastaavat tieteelliset ansiot.
 • Monitieteistä väitöskirjaa tekevälle tohtoriopiskelijalle voidaan nimetä kolmas ohjaaja, jos tähän on perustellut syyt, jotka esitetään tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevassa hakemuksessa.

Sinulla tulee olla vastuuhenkilö, joka työskentelee tiedekunnassa, johon haet. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia tiedekuntaan työsuhteessa olevat professorit, apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe) ja dosentit. HUOM! Pelkkä dosenttisopimus ei riitä. Vastuuhenkilö tuntee tohtorikoulutusta ja tohtorintutkintoja koskevat Helsingin yliopiston ohjeet. Ohjaaja voidaan nimetä vastuuhenkilöksi, jos hän täyttää edellä mainitut kriteerit. Vastuuhenkilö nimetään samaan aikaan kuin ohjaajat. Voit etsiä sopivaa vastuuhenkilöä Helsingin yliopiston Henkilöhaku ja yhteystiedot -sivulta.

Anna vaaditut tiedot vastuuhenkilöstäsi hakulomakkeella ja puoltolausunnossa, vaikka pääohjaajasi nimettäisiin vastuuhenkilöksi. 

Vastuuhenkilö

 • varmistaa ohjausjärjestelyiden jatkuvuuden 
 • auttaa sinua tutustumaan tohtorikoulutusta ja väitöskirjan tarkistusta koskeviin sääntöihin 
 • tekee tiedekunnalle virallisen ehdotuksen esitarkistajista ja vastaväittäjästä 
 • hyväksyy tohtoritutkintoosi sisältyvät opinnot.  
 • Jos ohjaaja/ohjaajat eivät ole työsuhteessa Helsingin yliopistoon, vastuuhenkilö voi hyväksyä myös väitöskirjatutkijan HYn ulkopuolella suoritetut opinnot. Vastuuhenkilön tehtävästä löytyy lisää tästä: https://teaching.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/vastuuhenkilon-rooli-ohjauksessa&…;

Lääketieteellisessä tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia professorit, apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe) ja dosentit.

Huomaa, että sinun on nimettävä seurantaryhmäsi jäsenet, kun haet tohtorintutkinnon suoritusoikeutta.

 • Seurantaryhmä koostuu vähintään kahdesta asiantuntijasta, jotka pystyvät arvioimaan väitöskirjan edistymistä.
 • Vähintään yhdellä heistä on oltava dosentin arvo tai vastaavat tieteelliset ansiot.

Seurantaryhmän jäsenet eivät saa olla väitöskirjan ohjaajien läheisiä yhteistyökumppaneita (esim. yhteiset tutkimushankkeet tai apurahat kolmen viime vuoden aikana), sukulaisia, perheenjäseniä tai esihenkilöitä/alaisia.

Seurantaryhmää kootessa on myös otettava huomioon, että ryhmän jäseniä ei voi myöhemmin nimetä kyseisen väitöskirjan esitarkastajiksi tai vastaväittäjiksi. Lisätietoja seurantaryhmän tehtävistä on Opiskelijan ohjeissa.

Tutkimussuunnitelmasi arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • aiheeseen liittyvien alojen riittävän tietämyksen osoittaminen ja hakijan mahdollisuudet kehittyä itsenäiseksi tutkijaksi
 • tutkimussuunnitelman tieteellinen merkitys ja kunnianhimoisuus, asiaankuuluvan metodologian käyttö
 • tutkimussuunnitelman temaattinen sopivuus tohtoriohjelman profiiliin (kliiniseen tohtoriohjelmaan haettaessa kliininen osuus on perusteltava hyvin selkeästi)
 • väitöskirjaprojektin rahoitussuunnitelma ja toteutettavuus suunnitellussa ajassa (nettoaika: neljä vuotta).

Motivaatiosi ja aiempi osaaminen (esim. ansioluettelo tai vastaava) ovat tärkeitä arviointikriteereitä.

Hakemukseesi tulee sisältyä opintosuunnitelma. Tutustu tohtoriohjelman tutkintovaatimuksiin Opiskelijan ohjeissa.

Kuinka haen?

Oletko tutustunut ohjelman valintakriteereihin ja valmiina hakemaan? Hienoa! Palaa seuraavaksi takaisin yliopiston yleisiin ohjeisiin tohtorihakijiolle, joista löydät kaiken tarvittavan tiedon hakemuksen ja tarvittavien liitteiden valmisteluun ja jättämiseen. Onnea matkaan!

Päätöksenteko

Tohtoriohjelman opiskelijavalinnoista päätetään noudattaen yliopiston yleisiä tohtorintutkintoon johtavia valintalinjauksia sekä tällä sivulla esiteltyjä ohjelmakohtaisia tarkentavia valintaperusteita.

Tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä päättää tavoitetutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella.

Tohtoriohjelma varaa itselleen oikeuden järjestää valintakokeen ja/tai kutsua hakijoita haastatteluun.

Tarkempaa tietoa päätöksenteon aikatauluista löydät yliopiston yleisistä ohjeista tohtorihakijoille.