Hae tutkinnonsuoritusoikeutta

Suunnitteletko hakevasi biolääketieteelliseen tohtoriohjelmaan? Hienoa! Valitsemme uusia tohtoriopiskelijoita kahdesti vuodessa, joten merkitse hakupäivämäärät muistiin, valmistaudu ajoissa ja lue valintakriteerit ennen hakemuksen jättämistä.
Hakuajat

Tohtoriohjelmassamme on kaksi hakuaikaa vuodessa – yksi keväällä (tammikuussa) ja yksi syksyllä (syyskuussa).

Vuoden 2024 hakuajat löytyvät sivulta Näin haet tohtoriohjelmiin

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta – hakuaikojen ulkopuolella ohjelmaan ei siis ole mahdollista hakea.

Kuka voi hakea?

Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimusten lisäksi tohtoriohjelma on asettanut seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

Aiempi tutkinto

Tohtoriohjelmaan hakevan henkilön edellytetään suorittaneen jonkin seuraavista:

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 • soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettu soveltuva koulutus, joka antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin kyseisessä maassa.

Tieteellistä jatkotutkintoa suorittamaan voidaan myös hyväksyä henkilö, joka on hyväksytty suorittamaan lääketieteen lisensiaatin, hammaslääketieteen lisensiaatin, eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa Suomessa tai muussa EU/ETA valtiossa ja psykologian ja logopedian kandidaatin ja maisterin tutkintoa Suomessa.

Lisäksi tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan hyväksyä Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö tai Ruokaviraston laillistama eläinlääkäri, joka on suorittanut kotimaassaan ylempään korkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon rinnastettavissa olevan soveltuvan ulkomaisen koulutuksen.

Ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

Lääketieteellinen tiedekunta
 • filosofian tohtori
 • lääketieteen tohtori
 • hammaslääketieteen tohtori
 • psykologian tohtori
 • terveystieteiden tohtorin tutkinto 
Farmasian tiedekunta
 • farmasian tohtori
 • filosofian tohtori
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
 • filosofian tohtori

Hyväksyessään hakemuksen tiedekunta päättää hakijan aiempien opintojen ja suunnitellun väitöskirjan aiheen perusteella, mihin tutkintoon hakijan opinnot johtavat.

Tohtoriohjelman valintakriteerit

Hakemuksen täytyy täyttää ohjausjärjestelyille asetetut vähimmäisvaatimukset (katso valintakriteerit). Hakemuksessa on oltava tiedot seuraavista asioista:

 • ohjaajat (1–3)
 • vastuuhenkilö

Hakemukseen on liitettävä väitöskirjatyölle lupautuneen ohjaajan/ohjaajien allekirjoittama ohjaussopimus, jossa kuvataan suunnitellut ohjausjärjestelyt. Huom! Ohjaussopimus liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan, jossa lukee ohjaajien puoltolomake.

Ohjaus

Ohjaukseen ja edistymisen seurantaan liittyvät järjestelyt (yksityiskohdat ohjaussopimuksessa) ovat tärkeitä valintakriteereitä. Tohtoriohjelma edellyttää, että sinulla on ohjaaja/ohjaajia hakemuksen jättöhetkellä. Vastaat itse ohjaajan löytämisestä ja tutkimus- ja opintosuunnitelman tekemisestä ohjaajan kanssa. Ohjaajan etsimisessä kannattaa hyödyntää Helsingin yliopiston tutkimusportaalia.

 • Sinulla on oltava yhdestä kolmeen ohjaajaa, jotka ovat suorittaneet tohtorintutkinnon.
 • Vähintään yhdellä ohjaajalla on oltava myös dosentin arvo tai vastaavat tieteelliset ansiot.
 • Monitieteistä väitöskirjaa tekevälle tohtoriopiskelijalle voidaan nimetä kolmas ohjaaja, jos tähän on perustellut syyt, jotka esitetään tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevassa hakemuksessa.

Sinulla tulee olla vastuuhenkilö, joka työskentelee tiedekunnassa, johon haet. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia tiedekuntaan työsuhteessa olevat professorit, apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe) ja dosentit. HUOM! Pelkkä dosenttisopimus ei riitä. Vastuuhenkilö tuntee tohtorikoulutusta ja tohtorintutkintoja koskevat Helsingin yliopiston ohjeet. Ohjaaja voidaan nimetä vastuuhenkilöksi, jos hän täyttää edellä mainitut kriteerit. Vastuuhenkilö nimetään samaan aikaan kuin ohjaajat. Voit etsiä sopivaa vastuuhenkilöä Helsingin yliopiston Henkilöhaku ja yhteystiedot -sivulta.

Anna vaaditut tiedot vastuuhenkilöstäsi hakulomakkeella ja puoltolausunnossa, vaikka pääohjaajasi nimettäisiin vastuuhenkilöksi. 

Lääketieteellisessä tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia professorit, apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe) ja dosentit.

Farmasian tiedekunnassa vastuuhenkilönä voivat toimia professorit ja apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe). Voit etsiä sopivaa vastuuhenkilöä Helsingin yliopiston Henkilöhaku ja yhteystiedot -sivulta.

Jos haet bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan, tutustu kunkin oppiaineen vastuuhenkilöihin tiedekunnan verkkosivuilla.

Vastuuhenkilö

 • varmistaa ohjausjärjestelyiden jatkuvuuden 
 • auttaa sinua tutustumaan tohtorikoulutusta ja väitöskirjan tarkistusta koskeviin sääntöihin 
 • tekee tiedekunnalle virallisen ehdotuksen esitarkistajista ja vastaväittäjästä 
 • hyväksyy tohtoritutkintoosi sisältyvät opinnot.  
 • Jos ohjaaja/ohjaajat eivät ole työsuhteessa Helsingin yliopistoon, vastuuhenkilö voi hyväksyä myös väitöskirjatutkijan HYn ulkopuolella suoritetut opinnot. Vastuuhenkilön tehtävästä löytyy lisää tästä: https://teaching.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/vastuuhenkilon-rooli-ohjauksessa 

 

Tohtoriohjelmaan hakevilla ei tarvitse olla seurantaryhmää hakuvaiheessa, mutta ryhmä on muodostettava ja sen ensimmäinen kokous on järjestettävä 6 - 12 kuukauden kuluessa valintapäätöksestä. Yleiset ja ohjelmakohtaiset ohjeet seurantaryhmän tehtävistä on Opiskelijan ohjeissa.

Tutkimussuunnitelmasi arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • Tutkimusaiheen sopivuus tohtoriohjelman profiiliin
 • Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja toteutettavuus
 • Tutkimusympäristön soveltuvuus ja sen tarjoama tuki
 • Tarkoituksenmukaisten tutkimusmenetelmien käyttö
 • Toteutettavuus suunnitellussa aikataulussa (HY:n tavoitenettoaika 4 vuotta)
 • Väitöskirjaprojektin rahoitussuunnitelma: Ensimmäisen vuoden rahoitus mukaan lukien hakijan elinkustannukset ja projektikulut täytyy olla vahvistettuna hakuvaiheessa. Ohjaaja sitoutuu kattamaan opiskelijan elinkustannukset jos muuta rahoitusta ei ole saatavilla. Erittele rahoituslähteet (tai opiskelijan oma rahoitus) ohjaussopimuksessa (yksityiskohdat kuvattu ohjaussopimuksessa).
 • Motivaatiosi ja aiemmin hankittu osaaminen (esim. CV tai vastaavat tiedot) sekä menestyminen aiemmissa opinnoissa (opintosuoritusote) ovat tärkeitä arviointikriteereitä.
 • Hakemukseesi tulee sisältyä opintosuunnitelma. Tutustu tohtoriohjelman tutkintovaatimuksiin Opiskelijan ohjeissa.
Kuinka haen?

Oletko tutustunut ohjelman valintakriteereihin ja valmiina hakemaan? Hienoa! Palaa seuraavaksi takaisin yliopiston yleisiin ohjeisiin tohtorihakijiolle, joista löydät kaiken tarvittavan tiedon hakemuksen ja tarvittavien liitteiden valmisteluun ja jättämiseen. Onnea matkaan!

Päätöksenteko

Tohtoriohjelman opiskelijavalinnoista päätetään noudattaen yliopiston yleisiä tohtorintutkintoon johtavia valintalinjauksia sekä tällä sivulla esiteltyjä ohjelmakohtaisia tarkentavia valintaperusteita.

Tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä päättää tavoitetutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella.

Tohtoriohjelma varaa itselleen oikeuden järjestää valintakokeen ja/tai kutsua hakijoita haastatteluun.

Tarkempaa tietoa päätöksenteon aikatauluista löydät yliopiston yleisistä ohjeista tohtorihakijoille.