Hae tutkinnonsuoritusoikeutta

Haluatko tohtoriksi taloustieteen tohtoriohjelmasta? Hyvä valinta! Meille voit hakea kolme kertaa vuodessa (kaksi yleistä hakuaikaa ja yksi Helsingin yliopistosta valmistuneille). Huomioi siis hakuajat, aloita valmistautuminen hyvissä ajoin ja varmista, että olet tutustunut valintakriteereihin ennen hakemista.
Hakuajat

Tohtoriohjelmassa on kaksi yleistä hakuaikaa vuodessa, yksi talvella ja yksi syksyllä. Lisäksi ohjelmalla on haku Helsingin yliopistosta valmistuneille heinäkuun lopussa.

 

Kesän 2024 hakuaika alkaa 15.7.2024 klo 9.00 ja päättyy 25.7.2024 klo 15.00:

 • Haku vain Helsingin yliopistosta valmistuneille
 • Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 23.8.2024 mennessä.
 • Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 6.9.2024 mennessä.
 • Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 2.9.2024.

 

Syksyn 2024 hakuaika alkaa 4.9.2024 klo 9.00 ja päättyy 17.9.2024 klo 15.00:

 • Avoin kaikille
 • Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 21.11.2024 mennessä.
 • Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 5.12.2024 mennessä.
 • Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.1.2025.

Seuraava hakuaika: talvihaku 8.-21.1.2025 (avoin kaikille), myönnetty opinto-oikeus alkaa 1.5.2025.

 

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta – hakuaikojen ulkopuolella ohjelmaan ei siis ole mahdollista hakea.

Kuka voi hakea?

Yliopiston yleisten tohtorihakijoiden hakukelpoisuutta ja kielitaitoa koskevien vaatimusten lisäksi tohtoriohjelma edellyttää, että hakemuksesi täyttää seuraavat kriteerit:

 • Hakijan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä tutkimusintressiensä kannalta relevanttiin opettajaan ja keskustella alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan sekä väitöskirjan ohjausjärjestelyistä. Hakijalla tulee olla hakuvaiheessa ohjaaja, joka on tarkistanut tutkimus- ja opintosuunnitelman. Työn ohjaajan etsiminen on hakijan itsensä vastuulla. Työn ohjaajan puolto ei sido tohtoriohjelmaa opiskelijavalinnasta päätettäessä.

 • Ohjaajan puolto on pakollinen tässä tohtoriohjelmassa. Hakulomakkeessa pyydetään ohjaajanpuoltolomaketta, joten siihen voi liittää skannatun sähköpostiviestiketjun potentiaalin ohjaajan kanssa (lisätietoja kohdassa tohtoriohjelman valintakriteerit).

 • Aiemman tutkintosi (ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava) tulee soveltua pohjaksi suunnitellulle tutkimusaiheelle ja tieteenalalle. Soveltuvaksi katsotaan suoritettu tutkinto tai koulutus, johon sisältyy syventävät opinnot (tai vastaavat) aineessa, joka väitöskirjan aiheen huomioon ottaen soveltuu tohtoriopintojen pohjaksi.

 • Hakijalla katsotaan olevan riittävät valmiudet tohtorin tutkinnon suorittamiseen taloustieteen tohtoriohjelmassa, mikäli hänellä on esimerkiksi Helsingin yliopiston taloustieteen maisteriohjelman tutkimuksen opintosuunta tai vastaavat tiedot sekä perusopintojen tasoiset tiedot (25 opintopistettä) matematiikassa ja tilastotieteessä. Mikäli hakija ei täytä tätä taustatietovaatimusta, hän voi täydentää opintojaan ohjaajan hyväksymän opintosuunnitelman mukaisesti.

 • Kaikkien hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuna, arvosteltuna ja rekisteröitynä hakuajan päättymiseen mennessä. Poikkeuksia tähän sääntöön ei tehdä. Hyväksytyn hakijan tulee voida esittää virallinen tutkintotodistus ennen tarjotun opiskelupaikan vastaanottamista.

 • Muualla jatko-opiskelijana olevia suositellaan esittämään hakemuksessaan tieteellinen peruste Helsingin yliopistoon siirtymiselle. Tohtorin tutkinnon toisella alalla jo suorittaneita suositellaan myös esittämään tieteellinen perustelu uudeksi jatko-opiskelijaksi hyväksymiselle.

Tohtoriohjelmaan on mahdollista hakea suorittamaan jotakin seuraavista tavoitetutkinnoista:

 • Valtiotieteiden tohtori (valtiotieteellinen tiedekunta)
 • Filosofian tohtori (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta)
 • Maatalous- ja metsätieteiden tohtori (maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta)

Kaikki opiskelijat valitaan suorittamaan tohtorintutkintoa, mutta he voivat halutessaan suorittaa ensin lisensiaatin tutkinnon.

Kussakin tiedekunnassa on omat tavoitetutkintonsa, joten kiinnitä hakemusta tehdessäsi huomiota siihen, mihin tohtorin tutkintoon pohjakoulutuksesi antaa valmiudet.  Huomaathan, että ohjausjärjestelyjesi tulee sopia yhteen valitsemasi tavoitetutkinnon ja tiedekunnan kanssa. Vähintään yhden ohjaajistasi tulee olla pysyvässä tai pitkäaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tavoitetutkintoa haet suorittamaan.

 

 

Tohtoriohjelman valintakriteerit

Tohtoriohjelman mahdollisuus tarjota korkeatasoista ohjausta ja tukea suunnitellulle tutkimukselle on keskeinen osa väitöskirjatutkimusta. Siksi työnohjaajaksi suostuneella ei saa pääsääntöisesti olla ohjattavanaan enempää kuin kuusi aktiivisesti jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

Hakijan tulee olla yhteydessä tieteenalan opettajiin hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä, jotta hakijaa voidaan ohjeistaa tutkimussuunnitelman sopivuudesta tieteenalan tutkimus- ja ohjausprofiiliin (muuten tutkimussuunnitelman tekemiseen ei voida tarjota ohjausapua).  Opettajalle lähetettyyn sähköpostiviestiin on liitettävä alustava tutkimussuunnitelma (max 5 sivua). Tieto suostuneesta potentiaalisesta ohjaajasta kysytään hakulomakkeella.

Tohtoriohjelman potentiaaliset ohjaajat

Hakulomakkeessa pyydetään pakollisena liitteenä ohjaajanpuoltolomaketta, joten siihen voi liittää skannatun sähköpostiviestiketjun potentiaalin ohjaajan kanssa.

 

Tutkimussuunnitelmaa arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

 • tutkimussuunnitelma on englanninkielinen
 • tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu
 • suunnitellun väitöskirjatutkimuksen yhteys tohtoriohjelmassa tehtävään tutkimukseen
 • tutkimussuunnitelma noudattaa hakulomakkeella määriteltyä muotoa ja laajuutta

 

 

Aiempien opintojen sekä tohtorikoulutuksen opintosuunnitelmien arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Aiempien opintojen riittävä opintomenestys kuten taloustieteen maisteriopinnot vähintään arvosanalla ’hyvät tiedot tai vastaava arvosana; aiempaan tutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön arvosana on pääsääntöisestimagna cum laude tai 3/5 tai vastaava; ja opintojen soveltuminen suunnitellun tohtorintutkinnon pohjaksi, kuten Helsingin yliopiston maisteriohjelman tutkimuksen opintosuunnan tai vastaavan antamat valmiudet.
 • Perusopintojen tasoiset tiedot (25 opintopistettä) matematiikassa ja tilastotieteessä.
 • Opintosuunnitelma tehdään englanniksi ja siitä tulee ilmetä: suoritettavat runkokurssit mahdollisine täydentävine opintoineen, suoritettavat erikoiskurssit ja aikataulu

Tutustu tohtoriohjelman tutkintovaatimuksiin sekä opetustarjontaan. Opintosuunnitelma on alustava. Tärkeintä on, että opintosuunnitelmastasi näkyy millaisia opintoja arvelet tarvitsevasi väitöskirjatutkimuksesi tueksi ja millainen on sen alustava toteuttamisaikataulu. 

Tohtoriohjelman opetus ja tutkintovaatimukset (in English)

 

Hakemuksen valmisteluun on syytä paneutua huolella, sillä haku on melko kilpailtu. Tohtoriohjelman uusien opiskelijoiden vuosittainen enimmäismäärä on 14 (kiintiö on päätetty vuosille 2021-2024).

 

Kuinka hakea?

Oletko tutustunut ohjelman valintakriteereihin ja valmiina hakemaan? Hienoa! Palaa seuraavaksi takaisin yliopiston yleisiin ohjeisiin tohtorihakijoille, joista löydät kaiken tarvittavan tiedon hakemuksen ja tarvittavien liitteiden valmisteluun ja jättämiseen. Onnea matkaan!

Päätöksenteko

Hakemukset, jotka täyttävät hakukelpoisuuden muodolliset vaatimukset etenevät hakemuksen tieteelliseen arviointiin, joka tapahtuu tohtoriohjelmassa ja sen ohjaajien toimesta. Lopullisen päätöksen tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä tekee tavoitetutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella.

Valinnan yhteydessä tohtorikoulutettavalle vahvistetaan tohtorintutkinnon tutkintonimike, tohtoriohjelma ja vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin yksi on pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa opiskelija suorittaa. Ohjaajien lisäksi jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuhenkilö, jonka tulee olla professori tai dosentti, joka toimii tiedekunnassa uraportaikon vähintään kolmannen tason tehtävässä ja jolla on kokemusta väitöskirjojen valmiiksi ohjaamisesta. Vastuuhenkilö voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista.

Tarkempaa tietoa päätöksenteon aikatauluista löydät yliopiston yleisistä ohjeista tohtorihakijoille.