Opettajan pedagogiset opinnot
Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä.
Kuvaus pedagogisista opinnoista

Opettajan pedagogiset opinnot (pedagogiset opinnot) ova laajuudeltaan 60 opintopistettä ja ne antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Aineenopettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (esimerkiksi opetettavan aineen aineenhallinnan vaatimukset) kuitenkin vaihtelevat oppilaitoksittain.

Pedagogiset opinnot voi suorittaa erillisinä opintoina ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen tai tutkinto-opiskelijana osana Helsingin yliopistossa suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa. Opintojen suorittaminen on päätoimista kokopäiväistä opiskelua.

 

Valintaryhmät

Voit suuntautua joko perus- ja lukio-opetuksen tai aikuisopetuksen tehtäviin. Suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Muun muassa opetusharjoittelujen sisällöt riippuvat siitä, kummassa kiintiössä opiskelet. Molemmissa koulutusvaihtoehdoissa suoritetut opinnot tuottavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden.

Perus- ja lukio-opetukseen ja aikuisopetukseen suuntautuvat pedagogiset opinnot ovat tarjolla suomen ja ruotsin kielellä ja jotkut perus- ja lukio-opetuksen opetettavat aineet myös englanniksi.

Haku opintoihin
Seuraava haku

Pedagogisiin opintoihin otetaan opiskelijoita vuonna 16.2.-10.3.2023 ja seuraaan kerran 2024.