Suomen kielen taidon osoittaminen - tapa E

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon, jos haet eräisiin Helsingin yliopiston hakukohteisiin keväällä 2023.
Ohjeen kohderyhmä

Yhteishaun maisteriohjelmat

 • Maisterihaku, logopedian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
Kie­li­tai­don osoit­ta­van liit­teen toi­mit­ta­mi­nen

Hakiessasi koulutusohjelmaan hakujärjestelmä pyytää sinua täydentämään hakemustasi tarvittavilla liitteillä. Liitteiden toimitustavoissa ja vaatimuksissa on eroja ja ne tulee toimittaa hakukohtaiseen määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida. Ole hyvä ja katso lisätietoa hakukohtaisesti sivulta Hakemuksen liitteet.

Kielitaidon osoittamisen tavat

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos:

 • tutkinto on suoritettu suomeksi, TAI
 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur, TAI
 • äidinkielen kokeen korvaava suomi toisena kielenä -koe* on suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur, TAI
 • pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe on suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur, TAI
 • keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe on suoritettu vähintään arvosanalla laudatur.

* Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Suomi toisena kielenä -koe ei ole sama asia kuin toisen kotimaisen kielen koe (A1-, A2- tai B-kieli).

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin, tai jos suoritat sen keväällä 202. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

HUOM! Jos haet yhteishaun kandiohjelman hakukohteeseen ja todennat kielitaitosi hakukeväänä valmistuvalla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, todistusvalinnassa tutkintosi tulee näkyä valmiina ylioppilastutkintorekisterissä viimeistään 16.5.2023. Katso tarkempia ohjeita liitteiden toimittamisen sivulta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi A-, A1- tai A2-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2), TAI
 • suomi B-kielenä vähintään arvosanalla 5.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi (Diploma). Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2023, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta (Candidate Predicted Grades). Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Pyydä International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi sähköisesti suoraan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Tilaa opintosuoritusote (Transcript of Grades) IB-organisaatiolta ja pyydä toimittamaan se Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Jollet poikkeuksellisesti voi valtuuttaa IB-organisaatiota toimittamaan arvosanatietojasi Helsingin yliopistolle, tulee sinun toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio itse.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla seuraavilla arvosanoilla:

 • suomi L1- tai L2-kielenä vähintään arvosanalla 4, kun koe on suoritettu ennen vuotta 2021, TAI
 • suomi L1- tai L2-kielenä vähintään arvosanalla 5, kun koe on suoritettu vuonna 2021 tai sen jälkeen, TAI 
 • suomi ONL-kielenä vähintään arvosanalla 8.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2023, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Deutches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 4), TAI
 • suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 vähintään arvosanalla 8.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife sekä suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon ammatillisella perustutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat tutkinnosta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) mukaisista opinnoista tai lukio-opinnoista saadulla päättötodistuksella, jos opintojen suorituskieli on suomi.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadulla päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon myös Kulkuri-etäkoulussa hyväksytysti suoritetuilla perusopetuksen oppimäärää vastaavilla opinnoilla suomen kielestä.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio päättötodistuksestasi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon muulla korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakoulututkinnolla, jos olet suorittanut:

 • tutkinnon suomeksi (opetuskielenä suomi), TAI
 • vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi, TAI
 • hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi, TAI
 • tutkinnon pääaineena suomen kieli (tai vastaava oppiaine korkeakoulun antaman todistuksen mukaan).

Sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet suorittanut:

 • suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä, TAI
 • suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot.

Sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Huomioithan, että Helsingin yliopiston kielipalvelut eivät enää järjestä suomen kielen kielitestejä.

Jos olet aiemmin suorittanut Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielitestin, jonka osa-alueet ovat luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto sekä kirjoittaminen ja suullinen taito, voit osoittaa sillä riittävän suomen kielen taidon, jos olet suorittanut testin keskiarvona taitotaso 5 käytettäessä asteikkoa 1–6. Todistusta kielitestin suorittamisesta ei tarvitse lähettää: Helsingin yliopisto tarkistaa tulokset suoraan kielipalveluista.

 

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 5 kaikista osa-alueista (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen).

Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös todistuksesta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon tutkinnoissa.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös todistuksesta.