Suomen kielen taidon osoittaminen (SKK)
Tällä sivulla kerrotaan, miten voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon, jos haet keväällä 2023 yhteishaun hakukohteeseen "Suomen kieli ja kulttuuri (vieraskielisille hakijoille), kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)".

Jos etsit jonkin muun hakukohteen kielitaitovaatimuksia, tarkista Kielitaidon osoittaminen -sivulta mitkä ohjeet koskevat sitä.
Valintakoevalinta

Osoittaaksesi kielitaidon valintakoevalinnassa, riittää, että osallistut valintakokeeseen ja suoritat sen hyväksytysti.

To­dis­tus­va­lin­ta

Osoittaaksesi kielitaidon todistusvalinnassa, sinulla tulee olla suoritettuna suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä (S2) -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.

Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -koe on äidinkielen korvaava koe. Kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Suomi toisena kielenä -koe ei ole sama asia kuin toisen kotimaisen kielen koe (A1-, A2- tai B-kieli).

Kie­li­tai­don osoit­ta­van liit­teen toi­mit­ta­mi­nen

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin, tai jos suoritat sen keväällä 2023. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos suoritat suomi toisena kielenä -kokeen hakukeväänä 2023, tulee suorituksen näkyä ylioppilastutkintorekisterissä viimeistään 16.5.2023.

Hakulomake pyytää sinua täydentämään hakemustasi tarvittavilla liitteillä. Liitteet täytyy toimittaa hakulomakkeelle annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita liitteitä ei hyväksytä.

Virallisesti oikeaksi todistettu kopio täytyy toimittaa vasta, jos olet tullut hyväksytyksi.

Katso tarkemmat liitteiden toimittamisen ohjeet sivulta Hakemuksen liitteet yhteishaun kandiohjelmissa.