Suo­men kie­len tai­don osoit­ta­mi­nen - tapa D

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon, jos haet Helsingin yliopiston Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan.

Jos etsit jonkin muun hakukohteen kielitaitovaatimuksia, tarkista Kielitaidon osoittaminen -sivulta mitkä ohjeet koskevat sitä.
Lisätietoa ja liitteiden toimittaminen

Luethan huolellisesti myös liitteiden toimittamista koskevat ohjeet.

Kielitaidon osoittamisen tavat

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos

 • olet suorittanut äidinkielen kokeen suomen kielessä vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur TAI
 • olet suorittanut suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen tai suomi toisena kotimaisena kielenä (A1-, A2-kielenä) vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta.

Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös täytyy toimittaa vasta, jos olet tullut hyväksytyksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos

 • olet suorittanut suomi A-kielenä -kokeen vähintään arvosanalla 5 TAI
 • olet suorittanut suomi A2- tai B-kielenä -kokeen vähintään arvosanalla 6.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi (Diploma).

Voit pyytää International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi myös sähköisesti suoraan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.  Tällöin sinun tulee tilata opintosuoritusote (Transcript of Grades) IB-organisaatiolta ja pyytää toimittamaan se Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Jollet valtuuta IB-organisaatiota toimittamaan arvosanatietojasi Helsingin yliopistolle, tulee sinun toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio itse.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos

 • olet suorittanut suomi A-kielenä -kokeen vähintään arvosanalla 5 TAI
 • olet suorittanut suomi A2- tai B-kielenä -kokeen vähintään arvosanalla 6.

Tallenna hakulomakkeelle kopio tutkintotodistuksesta (Diploma).

Voit pyytää International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi myös sähköisesti suoraan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Tällöin sinun tulee tilata opintosuoritusote (Transcript of Grades) IB-organisaatiolta ja pyytää toimittamaan se Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Jollet valtuuta IB-organisaatiota toimittamaan arvosanatietojasi Helsingin yliopistolle, tulee sinun toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio itse.

Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös täytyy toimittaa vasta, jos olet tullut hyväksytyksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla, jos

 • olet suorittanut suomi LI-kielenä -kokeen vähintään arvosanalla 7 TAI
 • olet suorittanut suomi L3-kielenä -kokeen vähintään arvosana 8.

Tallenna hakulomakkeelle kopio tutkintotodistuksestasi.

Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös täytyy toimittaa vasta, jos olet tullut hyväksytyksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • olet suorittanut suomi äidinkielenä -kokeen vähintään arvosanalla 8 TAI
 • olet suorittanut suomi B1-kielenä -kokeen vähintään arvosanalla 10.

Tallenna hakulomakkeelle kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife.

Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös täytyy toimittaa vasta, jos olet tullut hyväksytyksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos

 • olet suorittanut yliopistotasoiset perusopinnot (vähintään 25 op) suomen kielessä (tai vastaava suomi äidinkielenä -oppiaine) vähintään arvosanalla 3/5 TAI
 • olet suorittanut yliopistotasoiset perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) Suomen kielessä ja kulttuurissa (tai vastaava suomi toisena- tai vieraana kielenä -oppiaine) vähintään arvosanalla 3/5 (tai vastaava laajuus ja arvosana).

Tallenna hakulomakkeelle virallinen opintosuoritusote.

Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tai maakohtaisia erityisvaatimuksia noudatettava jäljennös täytyy toimittaa vasta, jos olet tullut hyväksytyksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 5 kaikista osa-alueista käytettäessä 6-portaista asteikkoa.

Tallenna hakulomakkeelle tutkintotodistuksesi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso erinomainen suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa.

Tallenna hakulomakkeelle tutkintotodistuksesi.

Huomioithan, että kielipalvelut eivät enää järjestä suomen kielen kielitestejä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä, osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto sekä kirjoittaminen ja suullinen taito, jos olet suorittanut testin keskiarvosanalla vähintään taitotaso 5 (C1) käytettäessä asteikkoa 1-6. Todistusta kielitestin suorittamisesta ei tarvitse lähettää: Helsingin yliopisto tarkistaa tulokset suoraan kielipalveluista.  Huomioithan, että kielipalvelut eivät järjestä suomen kielen kielitestejä lukuvuonna 2020–2021.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Diakonia-ammattikorkeakoulussa suoritetulla Tulkin (asioimistulkkaus) tutkinnolla, joka sisältää suomen kielen opinnot.  Tallenna hakulomakkeelle kopio tutkintotodistuksestasi sekä opintosuoritusotteestasi.