Avoin yliopisto: Oikeustulkkauksen erikoistumisopinnot

Avoimina yliopisto-opintoina toteutettavat oikeustulkkauksen erikoistumisopinnot on suunnattu ammatissa toimiville tulkeille.

Avoimina yliopisto-opintoina toteutettava oikeustulkkauksen erikoistumisopinnot -kokonaisuus muodostuu 35 op:n laajuisista opinnoista, jotka ovat osa Helsingin yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman oikeustulkkauksen opintokokonaisuutta.

Oikeustulkki tulkkaa erilaisissa oikeudellisissa viranomaisasioissa, joita ovat esimerkiksi tuomioistuinten, poliisin ja maahanmuuttoviraston prosessit. Tulkki hallitsee niihin liittyvän ammattikielen ja vakiintuneet ilmaukset molemmilla työkielillään.

Erikoistumiskoulutuksen kohderyhmä on ammatissa toimivat tulkit, joilla on joko Suomessa tai muussa maassa suoritettu korkeakoulututkinto. Koulutuksen tavoitteena on antaa heille pätevyys, joka mahdollistaa hakemisen oikeustulkkirekisteriin.

Lue lisää oikeustulkkirekisteristä Opetushallituksen sivuilta

Opinnot on  mahdollista suorittaa työn ohessa.

 

Erikoistumisopinnot järjestetään vuosittain, ja ne käynnistyvät ensimmäisen kerran syksyllä 2023.

Syksyllä 2024 aloittavan hakuaika on keväällä 2024. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin (tämä tieto pävitetty 6.9.2023)

 

Opiskelutaitowebinaarit 2023-2024 - tutustu ja osallistu maksuttomiin verkkkotapahtumiin. Lue lisää verkkopalvelustamme

Oikeustulkkauksen erikoistumisopinnot 35 op

Kaikille yhteiset opinnot koostuvat neljästä opintojaksosta.

Yhteisten opintojen jakso TRA-C340 Oikeus- ja asioimistulkkauksen perusteet tulee suorittaa ennen kieliparin tulkkauskursseja.

Opetukseen on varattu rajattu paikkamäärä erikoistumisopintoihin hyväksytyille opiskelijoille.

Kaikille yhteiset opinnot 20 op Kaikille kielipareille yhteiset opinnot.

Kieliparikursseissa jaksot Konsekutiivitulkkaus sekä Simultaani- ja kuiskaustulkkaus tulee suorittaa ennen Oikeustulkkaustaito-kurssia.

 

Opinnot voi suorittaa yhden tai useamman vuoden aikana, mutta joka vuosi ei voida taata kieliparia vastaavan ryhmän syntymistä

Englanti Kieliparin suomi–englanti opinnot.

HUOM! espanjan kieliparikursseja ei ole tarjolla lukuvuonna 2024-2025

Kieliparikursseissa jaksot Konsekutiivitulkkaus sekä Simultaani- ja kuiskaustulkkaus tulee suorittaa ennen Oikeustulkkaustaito-kurssia.

Opinnot voi suorittaa yhden tai useamman vuoden aikana, mutta joka vuosi ei voida taata kieliparia vastaavan ryhmän syntymistä

Espanja Kieliparin suomi-espanja opinnot.

Kieliparikursseissa jaksot Konsekutiivitulkkaus sekä Simultaani- ja kuiskaustulkkaus tulee suorittaa ennen Oikeustulkkaustaito-kurssia.

Opinnot voi suorittaa yhden tai useamman vuoden aikana, mutta joka vuosi ei voida taata kieliparia vastaavan ryhmän syntymistä

Saksa Kieliparin suomi–saksa opinnot.

Kieliparikursseissa jaksot Konsekutiivitulkkaus sekä Simultaani- ja kuiskaustulkkaus tulee suorittaa ennen Oikeustulkkaustaito-kurssia.

Opinnot voi suorittaa yhden tai useamman vuoden aikana, mutta joka vuosi ei voida taata kieliparia vastaavan ryhmän syntymistä

Ranska Kieliparin suomi-ranska opinnot.

Kieliparikursseissa jaksot Konsekutiivitulkkaus sekä Simultaani- ja kuiskaustulkkaus tulee suorittaa ennen Oikeustulkkaustaito-kurssia.

Opinnot voi suorittaa yhden tai useamman vuoden aikana, mutta joka vuosi ei voida taata kieliparia vastaavan ryhmän syntymistä

Ruotsi Kieliparin suomi–ruotsi opinnot.

Kieliparikursseissa jaksot Konsekutiivitulkkaus sekä Simultaani- ja kuiskaustulkkaus tulee suorittaa ennen Oikeustulkkaustaito-kurssia.

Opinnot voi suorittaa yhden tai useamman vuoden aikana, mutta joka vuosi ei voida taata kieliparia vastaavan ryhmän syntymistä

Venäjä Kieliparin suomi–venäjä opinnot.
Hakeminen oikeustulkkauksen erikoistumisopintoihin 35 op

Kurssien opetus toteutetaan yhteisopetuksena: Avoimen yliopisto-opetuksen kautta tulevat opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Opintokokonaisuus koostuu neljästä kaikille yhteisestä opintojaksosta ja kolmesta kieliparikohtaisesta kurssista.

Opinnot voi kerralla suorittaa vain yhdessä kieliparissa. Saadakseen pätevyyden myös muussa kieliparissa on opiskelijan suoritettava uudestaan kieliparikohtaiset opintojaksot. Kieliparin yhtenä kielenä on aina suomi, toisena kielenä voi olla englanti, espanja, saksa, ranska, ruotsi tai venäjä. Opinnot suoritetaan lähiopetuksena ja tentteinä Helsingissä.

 

Vuoden 2023 hakuaika oli 1.7.– 4.8.2023.

 

Kokonaisuuden opiskelijat valitaan hakemusten perusteella.

Valintamenettely on kaksivaiheinen.

1. Valitaan haastatteluun kutsuttavat opiskelijat hakemuslomakkeen tietojen perusteella.

2. Hakuedellytykset täyttävistä hakijoista kutsutaan haastatteluun enintään 30 hakijaa.

  • Tässä vaiheessa hakijat toimittavat vaadittavat liitteet.

Opintomaksu (15 euroa/op) maksetaan kurssi kerrallaan.

Opinnot voi suorittaa yhden tai useamman vuoden aikana, mutta joka vuosi ei voida taata kieliparia vastaavan ryhmän syntymistä. Paikkoja kokonaisuudessa on tarjolla vuosittain enintään 12 kpl. Suositeltava suoritusaika on enintään 5 vuotta.

Koulutus on tarkoitettu tulkkausalan ammattilaisille, joilla on korkeakoulututkinto.

Voit hakea, jos täytät seuraavat ehdot:

1. Olet suorittanut korkeakoulututkinnon.

  • Haastatteluun kutsutut hakijat toimittavat jäljennöksen korkeakoulututkintotodistuksesta.

2. Sinulla on riittävä kielitaito kieliparin kielistä.

  • Haastatteluun kutsutut hakijat osoittavat kielitaidon joko kielitodistuksella tai muulla todistuksella tai selvityksellä, jos vaadittava kielitaito ei käy ilmi korkeakoulututkintotodistuksesta.
  • Lue lisää kohdasta kielitaidon osoittaminen.

3. Olet toiminut tulkkina vähintään 2 vuotta viimeisen viiden vuoden aikana.

  • Haastatteluun kutsutut hakijat toimittavat selvityksen vähintään kahden vuoden työkokemuksesta tulkkina viimeisen viiden vuoden aikana. Selvitykseen voi liittää esimerkiksi työtodistuksia tai tulkkivälistystoimiston todistuksia toiminnasta freelancer-tulkkina (esim. tulkkaustuntien määrä).

 

Opintomaksu maksetaan kurssi kerrallaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Opiskelijat valitaan hakemuksen perusteella. Hakuaika on kerran vuodessa.

Vuoden 2023 hakuaika 1.7.– 4.8.2023.

Täytä hakulomake.

Linkki Hakulomakkeeseen

 

Lopulliset toteutuvat kielet määräytyvät hakijoiden kielten perusteella.

Toisessa vaiheessa hakijat kutsutaan haastatteluun ja heidän tulee toimittaa ennen haastattelua alla oleva dokumentit. Ohje dokumenttien toimittamisesta lähetetään haastattelukutsussa. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot haastattelun ajankohdasta sekä paikasta ilmoitetaan kutsussa. Kaikki hakijat saavat tiedon siitä, kutsutaanko heidät haastatteluun.

1 Jäljennös korkeakoulututkintotodistuksesta.

2 Kielitodistus tai muu todistus tai selvitys, jos vaadittava kielitaito ei käy ilmi korkeakoulututkintotodistuksesta.

3 Selvitys vähintään kahden vuoden työkokemuksesta tulkkina viimeisen viiden vuoden aikana. Selvitykseen voi liittää esimerkiksi työtodistuksia tai tulkkivälistystoimiston todistuksia toiminnasta freelancer-tulkkina (esim. tulkkaustuntien määrä).

4 Ansioluettelo, pituus enintään kaksi sivua.

Vaadittavan kielitaidon voi todistaa muun muassa seuraavilla tavoilla:

– Jos hakijan äidinkieli on suomi ja hän on suorittanut kääntämisen ja tulkkauksen, filologian tai muun kieliaineen alaan kuuluvan korkeakoulututkinnon kieliparin toisessa kielessä, tutkintotodistus riittää osoitukseksi tarvittavasta kielitaidosta.

– Jos hakijan äidinkieli on suomi ja hän on suorittanut muun korkeakoulututkinnon kieliparin toisella kielellä (esimerkiksi ulkomailla), riittää tutkintotodistus osoitukseksi tarvittavasta kielitaidosta.

– Jos hakijan äidinkieli on kieliparin toinen kieli (muu kuin suomi) ja hän on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kielellä, riittää osoitukseksi kielitaidosta ko. korkeakoulututkintotodistus.

– Jos hakijalla on auktorisoidun kielenkääntäjän pätevyys kieliparissa (kumpaan tahansa suuntaan), riittää todistus oikeudesta toimia auktorisoituna kääntäjänä osoitukseksi tarvittavasta kielitaidosta.

– Jos hakijan äidinkieli on suomi tai ruotsi ja hän on kirjoittanut ylioppilastutkinnossa pitkän toisen kotimaisen kielen, riittää arvosana magna cum laude approbatur osoitukseksi tarvittavasta kielitaidosta kieliparissa suomi–ruotsi.

Yleinen kielitutkinto (vähintään taitotaso 5 kaikista osa-alueista käytettäessä 6-portaista asteikkoa).

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.