Tutkimusryhmät farmasian tiedekunnassa

Farmasian tiedekunnan tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa uusia lääkevaikutuksen kohteita, keksiä ja kehittää uusia lääkeaihioita, kehittää uusia lääkkeenantomenetelmiä, tutkia lääkkeiden farmakokineettisiä ja farmakologisia ominaisuuksia, kehittää uutta alaan liittyvää teknologiaa, sekä tutkia lääkehoitoon liittyviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä ja kouluttaa alan huippuosaajia.
Tutustu tutkimusryhmiimme tutkimusosastoittain

Kansainvälisen tutkimuksen kieli on englanti, joten tutkimusryhmien sivustot ovat englanninkielisiä.

Lääketutkimusohjelma – Drug Research Program (DRP)

Lääketutkimusohjelma Drug Reseach Program muodostuu useasta tutkimusyksiköstä ja yhdistää monitieteisesti alan tutkimusryhmiä. Sivut ovat englanniksi.