Tohtorintutkinnon pääsisältö on tutkimus. Tutkintoon kuuluu myös teoreettisia, omaa tutkimusta tukevia opintoja.

Tohtoriohjelmat järjestävät kursseja ja seminaareja. Tohtoriohjelmat ovat myös vastuussa tohtorikoulutettavien neuvonnasta ja ohjauksesta.