Tietoa tiedekunnasta

Farmasian tiedekunta huolehtii lääkkeisiin ja lääkehuoltoon liittyvästä tutkimuksesta ja tuottaa merkittävän osan alan koulutuksesta Suomessa. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain keskimäärin 150 farmaseuttia, 50 proviisoria ja 15 tohtoria asiantuntijoiksi, tutkijoiksi ja johtajiksi lääkekehityksen ja terveydenhuollon eri sektoreille. Tutkinnoilla on hyvä työelämävastaavuus ja valmistuneet opiskelijat työllistyvät hyvin.

Tiedekuntaan kuuluu Farmaseuttisten biotieteiden osasto, Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto sekä Farmakologian ja lääkehoidon osasto sekä poikkitieteellistä tutkimusta integroiva englanninkielinen lääketutkimusohjelma Drug Research Program (DRP),  jossa toimii useita korkeatasoisia tutkimusryhmiä. 

Tiedekunnan tutkimuksen painopistealueita ovat lääkkeen keksiminen (Drug Discovery), lääkkeen saatto (Drug Delivery), lääkkeen vaikutus ja lääkehoito (Drug Action and Therapy) sekä farmaseuttinen nanoteknologia (Pharmaceutical Nanotechnology). Lisäksi merkittävää tutkimusta tehdään kliinisen farmasian ja farmakoekonomian alueilla.