Ulkomailla suoritetun tutkinnon laillistaminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa ammattia laillistettuna farmaseuttina tai proviisorina.

Suomen ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden ammattioikeuksien hakijoiden tulee jättää Valviralle hakemus farmaseutiksi tai proviisoriksi laillistamisesta. Farmasian tiedekunta antaa arvion Suomen ulkopuolella suoritettujen tutkintojen vastaavuudesta vain Valviran kautta tulleista hakemuksista.

Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon vastaavuuden arvioinnin ehtona on, että tutkinto on suoritettu yliopistossa tai korkeakoulussa.

Lisätietoja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta.

Yleensä hakijalta edellytetään täydentäviä opintoja riittävän farmaseuttisen osaamisen varmistamiseksi. Hakijan on tällöin haettava erillisten opintojen suoritusoikeutta vaadittuihin opintoihin. Erillisten opintojen suoritusoikeuden myöntämisen ehtona on, että hakijalla on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Vaadittava taitotaso voidaan osoittaa seuraavilla todistuksilla:

  1. yleinen kielitutkinto: taitotaso 4 kaikista osa-alueista
  2. valtionhallinnon kielitutkinto: taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa
  3. Helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston vastaava kielikeskuksen kielipalvelujen kielitesti (osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito): keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1-6

Erillisten opintojen oikeuden hakemukseen on liitettävä jokin edellä mainituista kielitaitotodistuksista. Yksittäisten kielten opettajien lausuntoja hakijan kielitaidosta ei hyväksytä, sillä ne eivät ole vertailukelpoisia standardisoitujen kielikokeiden tapaan. Lisäksi opinto-oikeutta hakevan kannattaa huomioida, että osa opinnoissa käytettävästä kirjallisuudesta voi olla englanninkielistä.

Erilliset opinnot ovat maksullisia. Hinta on 15 € / opintopiste.