Ympäristöterveydenhuollon valvonta

Elintarvikevalvonnan vaikuttavuudella tarkoitetaan valvonnan mahdollisuuksia ennaltaehkäistä ja poistaa elintarviketurvallisuuteen liittyviä epäkohtia. Elintarvikevalvonnan onnistumisen arvioiminen on vaikeaa, koska valvonnan vaikuttavuuden rutiininomaiselle mittaamiselle ei toistaiseksi ole olemassa kattavaa järjestelmää. Tutkimuksen avulla voidaan kuitenkin pyrkiä kehittämään valvonnan tarkoituksenmukaisuutta arvioimalla erilaisten valvontatoimenpiteiden ja –mallien merkitystä elintarviketurvallisuudelle.

Tutkimuskohteita ovat olleet mm. elintarvikevalvonnan resursointi kunnissa, valvonnan maksullisuuden toteutuminen valvontayksiköissä, ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyöryhmien toiminta, elintarvikealan laitosten uudelleenhyväksyminen sekä laitosten käsitykset elintarvikevalvonnasta ja sen hyödyllisyydestä, pienteurastamoiden lihantarkastuksen valtiollistamisen vaikutukset sekä valvontamenetelmien vaikuttavuus.
Valvonnan resurssien oikea kohdentaminen sekä yhä tehokkaampien valvontamenetelmien käyttöönotto tulee olemaan entistä tärkeämmässä asemassa tulevaisuudessa, jotta valvonnan taso saadaan ylläpidettyä.

Janne Lundén - Tuhat

Tutkimusprojekteja

  • Oiva-järjestelmän vaikutukset elintarvikevalvontaan ja yritysten toimintaan: riskikäsitykset ja ratkaisukeskeisen valvonnan haasteet, 01/04/2016 → 31/05/2019
  • INNUENDO: A new cross-sectorial platform for the integration of genomics in surveillance of food-borne pathogens
    European Food Safety Authority, 15/01/2016 → 15/07/2018
  • Elintarvikelainsäädännön joustavuuden mahdollisuudet, 01/01/2016 → 31/12/2017
  • Listeria monocytogeneksen riskitekijöiden kartoitus ja torjunta kalateollisuudessa, 01/01/2014 → 30/06/2017

Mari Nevas - tuhat

Tutkimusprojekteja

INNUENDO: A new cross-sectorial platform for the integration of genomics in surveillance of food-borne pathogens
European Food Safety Authority, 15/01/2016 → 15/07/2018