Ympäristövirologia

Osaston ympäristövirologiassa pääpaino on tautia aiheuttavissa ihmisviruksissa, jotka leviävät ympäristön kautta ja voivat aiheuttaa laajoja epidemioita. Asutuksen tiivistyessä ja ympäristön muuttuessa riskit näiden virusten leviämiselle kasvavat jatkuvasti. Tutkimuksilla lisätään ymmärrystä virusten esiintymisestä ja säilymisestä eri ympäristöolosuhteissa.

Virusten merkitys taudinaiheuttajina tiedostetaan entistä paremmin koronaviruspandemian vuoksi. Tautia aiheuttavien suolistovirusten, kuten norovirusten, tiedetään säilyvän pitkään ympäristössä.

Kehitämme herkkiä virologisia menetelmiä soveltuvaksi erilaisten ympäristönäytteden käsittelyyn. Virusten esiintymistä ja leviämistä tutkitaan molekyyligeneettisillä menetelmillä, kuten eri PCR-sovelluksilla. Soluviljelmissä kasvavien mallivirusten avulla selvitetään, miten kauan virukset säilyvät tartuntakykyisenä eri ympäristöissä ja olosuhteissa, kuten pinnoilla, vedessä ja ilmassa.

Näillä keinoilla haemme ratkaisuja virusten ympäristövälitteisen leviämisen rajoittamiseksi. Tehokkaiden lääkkeiden puuttuessa muilla keinoilla, kuten hygienialla, on ensiarvoinen asema virustautien leviämisen hillitsemisessä.