Tiedekunnan opetustilat

Opiskelu tapahtuu suurimmaksi osaksi Viikin kampuksella, mutta tuotantoeläinlääketieteen opintoja suoritetaan myös Mäntsälän Saarella. Opiskeluun sisältyy tiedekunnan ulkopuolella suoritettavia harjoittelujaksoja muilla paikkakunnilla.

Eläinlääketieteen opinnot alkavat Viikin EE-talossa. Sieltä löytyvät maitohygienian uranuurtajan nimeä kantava Walter-luentosali, hyvin varustellut kurssilaboratoriot sekä anatomian ja patologian leikkelysalit – ja eläinlääketieteen eri alojen tutkimuslaboratorioita, jotka tulevat monelle tutuiksi opinnäytetöitä tehdessä.

Kampuksen toisella puolella sijaitsee Clinicum, jonka tiloissa toimii myös Yliopistollinen pieneläin- ja hevossairaala. Tuotantoeläinsairaala sijaitsee Mäntsälän. Näissä tiloissa järjestetään erityisesti kliinistä opetusta.

Viikin kampuksella voi tutustua myös maatalous- ja metsätieteiden, biotieteiden, farmasian ja ympäristötieteiden opiskelijoihin – ja tietysti yliopiston koetilan lehmiin!

Opetustilat

Luennot, ryhmätyöt ja seminaarit pidetään EE-talon, Clinicumin ja Viikin laajan kampuksen muiden rakennusten saleissa ja tiloissa. Tuotantoeläinopetusta järjestetään myös Saaren yksikön tiloissa.

Viikin EE-talon hyvin varustelluissa opetuslaboratorioissa järjestetään eläinlääketieteen eri alojen harjoitustöitä: mikroskooppista anatomiaa, fysiologiaa, molekyylibiologiaa, virologiaa, bakteriologiaa, lihantarkastusta, elintarvikehygieniaa sekä ympäristöterveyttä. Alakerrassa ovat leikkelysalit, joissa tulevat tutuiksi terveiden eläinten anatomia ja sairauksien aiheuttamat muutokset.

Yliopistollinen eläinsairaala on Suomen ainoa kaikkien eläinlajien eläinsairaala ja eläinlääketieteellisen hoidon huippuyksikkö. Helsingin Viikissä sijaitsevat Pieneläinsairaala ja Hevossairaala ja Mäntsälässä Saaren eläinklinikka. Yliopistollinen eläinsairaala toimii opetussairaalana ja viidennen vuoden eläinlääketieteen opiskelijat harjoittelevat käytännön taitoja osallistumalla eläinsairaalaan potilaiden hoitoon yhdessä eläinlääkärien kanssa.  Eläinsairaala toimii myös jatkokoulutuspaikkana erikoistuville eläinlääkäreille.  

Viikki Campus