Yhteiskuntasuhteiden toimikunnan tehtävänä on tukea ja suunnitella tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutustoiminnan vaikuttavuutta erityisesti sidosryhmä-, alumni- ja yritysyhteistyössä sekä varainhankinnassa. Toimikunnan puheenjohtajana toimii varadekaani.

Toimikunta 2014–2017

Puheenjohtaja
Varadekaani Atte Korhola (BYTDK, puheenjohtaja)

Yliopistonlehtori Eeva-Liisa Eskelinen (biotieteiden laitos)
Pääsihteeri Senja Jouttimäki (Lahden yliopistokeskus)
Asiamies Carmela Kantor-Aaltonen (Bioteollisuus ry)
Osastopäällikkö Päivi Kippo-Edlund (Helsingin kaupungin ympäristökeskus)
Professori Sakari Kuikka (ympäristötieteiden laitos)
Tiedottaja Elina Raukko (BYTDK)
Johtaja Marko Reinikainen (Tvärminnen eläintieteellinen asema)
Tutkimuskoordinaattori Ragna Rönnholm (BYTDK)
Dosentti Kim Yrjälä (biotieteiden laitos)

Sihteeri
Yhteyspäällikkö Rauli Rouhiainen (YPA)