Lokakuussa 2017 järjestetään jälleen Oktoberfest, sidosryhmätapaaminen yritysmaailman, valtionhallinnon ja sektoritutkimuslaitosten edustajille. Tiedekunnasta tapahtumaan osallistuvat dekaani, varadekaanit, laitosten johtajat, pääaineiden vastuuprofessorit, akatemiaprofessorit sekä esittelijät.

Puolen päivän mittainen ohjelma koostuu lyhyistä tietoiskumaisista esityksistä. Pääpaino on kuitenkin vuorovaikutteisessa ja vapaassa keskustelussa sekä verkottumisessa.

Sidosryhmätilaisuudet ovat tärkein foorumi, jolla tiedekunta saa suoraa palautetta valmistuvien tulevien työnantajatahojen toiveista ja kehittämiskohteista. Toisaalta tilaisuudet antavat tiedekunnalle mahdollisuuden kertoa sidosryhmilleen kulloinkin ajankohtaisista opetukseen, tutkimukseen tai yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvistä teemoista.

Oktoberfest järjestetään joka toinen vuosi ulkoisille sidosryhmille.

Kuvat alumnien, henkilökunnan ja opiskelijoiden Oktoberfestista 2016: Anne Ala-Pöllänen