Opintojen suorittaminen edellyttää opinto-oikeutta kyseisiin opintoihin. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella myös ilman, että suoritat tutkintoa! Sinulla on mahdollisuus suorittaa ns. erillisiä opintoja yksittäisissä opintojaksoissa tai opintokokonaisuuksissa tai jos olet opiskelijana toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, voit ns. joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta opiskella aineita, joita sisällytät kotiyliopistossasi suoritettavaan tutkintoon. Ulkomaisessa yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat puolestaan hakeutua tiedekuntaan vaihto-opiskelijaksi.