Tiedekasvatus

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa on pitkä perinne tiedekasvatustoiminnasta, jonka kohderyhmät ovat lapset, nuoret ja aikuiset. Tiedekasvatustoimintaa on ollut tiedekunnan eri yksiköissä – Viikin BioPop tiedeluokassa, biologisilla asemilla ja Lahden opetusyksikössä. Tiedekasvatustoimintaa on tuotettu sekä suomen- että ruotsinkielisiin kouluihin.
BioPop – oivaltavaa biologian tiedekasvatusta

Vuonna 2007 perustettu BioPop on bio- ja ympäristötieteiden tiedekasvatukseen erikoistunut tiedeluokka. BioPop-tiedeluokan tavoitteena on innostaa ja motivoida lapsia ja nuoria biologian opiskeluun toiminnallisten opintokäyntien avulla, ja tukea biologian ja ympäristötiedon peruskoulun ja lukion opettajia muun muassa tarjoamalla mahdollisuuksia kokeellisten ja tutkimuksellisten työtapojen käytössä.

BioPopissa kehitetyt koulun opetussuunnitelmia tukevat oppimateriaalit julkaistaan verkossa BioPopin materiaalipankissa, jossa ne ovat opettajien vapaasti käytettävissä. Vuosittainen kävijämäärä on ollut yli tuhat. Tiedeluokkatapaamisia tai kesäleiritoimintaa on toteutettu myös virtuaalisesti, ja ne ovat Suomen kaikkien koulujen ulottuvilla kansallisen LUMA-keskus Suomi –verkoston kautta.

Tiedeluokassa on toteutettu myös erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Biologisten asemien ja Lahden yksikön tiedekasvatustoiminta

Tiedekuntamme toimii tiedekasvatuksessa Helsingin yliopiston Viikin kampuksen lisäksi monessa muussa toimipisteessä; Kilpisjärven biologisella asemalla, Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla, ja Lammin biologisella asemalla sekä Lahden ympäristöekologian opetusyksikössä.

Tutkimusasemilla on toteutettu koululaisvierailuja, esittelytilaisuuksia, leirikouluja, sekä oppilaiden tutkimusharjoittelujaksoja. Niiden kautta oppilaat pääsevät tutustumaan asemien toimintaan ja siellä tehtävään tutkimustyöhön. Tutkimusasemilla on tiedepolkuja, jotka palvelevat lähikouluja sekä suurta yleisöä. Lahdessa tiedekasvatustoiminta on osa Päijät-Hämeen LUMA-keskustan toimintaa, johon tiedekunnan ympäristöekologian opettajat ovat olleet mukana tuottamassa sisältöjä.  

Tiedekunta on ollut mukana kehittämässä konseptia Evon tiedekansallispuiston luomisesta, ja toteutuessaan tiedekansallispuisto toimisi oivana tiedekasvatuksen alustana. Evon tiedekansallispuistohanke