Lukiolaisille

Lukiolaisten tutustumiskurssit ovat yhden tai kahden opintopisteen laajuisia kursseja, joiden avulla voi tutustua Helsingin yliopiston eri tieteenaloihin ja yliopisto-opiskeluun.

Ympäristötieteen kandiohjelma (y-kandi) tarjoaa lukiolaisille 2 op:n laajuisen ENV-101 eli "Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaisut" -opintojakson Avoimen yliopiston kautta.

Videoidut luennot tarkastelevat ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta resurssien käytön historian, ruuantuotannon, kaupungistumisen ja arktisen alueen kautta. Poikkileikkaavat teemat ovat biodiversiteettikriisi, ilmastonmuutos ja ylikulutus. Luentojen ongelmaratkaisuosuudessa perehdytään monihyötyisiin luontopohjaisiin ratkaisuihin. Luentojen lisäksi opintojaksoon kuuluu luentokohtaisten tehtävien suoritus. Opintojakso toteutetaan kokonaan etäopetuksena ja 2 op:n osuus on helposti laajennettavissa 5 op:n suoritukseksi.