Tutkimus selvittää, miksi ihmisten kyvyssä havaita eläinten tunteita on eroja

Mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten välisiin eroihin eläinten tunnetilojen havaitsemisessa? Tähän perehtyvät Helsingin yliopiston tutkijat tänä kesänä Korkeasaaren eläintarhassa.

Helsingin yliopiston monitieteinen Tunnetiede-tutkimusryhmä kerää kesän 2022 aikana materiaalia Korkeasaaren eläintarhassa siitä, miksi eri ihmiset havaitsevat eläinten ilmeitä, eleitä ja tunnetiloja eri tavalla.

Anonyymissä kyselytutkimuksessa kartoitetaan alkajaisiksi henkilön taustoja ja eläimiin liittyviä käsityksiä. Tämän jälkeen heille näytetään videolta kooste eri eläimistä eri tunnetiloissa, ja osallistujat merkitsevät lomakkeelle arvionsa tunteesta ja sen voimakkuudesta.

– Selvitämme, miten osallistujat havainnoivat eläintä, ja mitä he uskovat havaintojen kertovan eläinten tunnetiloista. Yhdistämällä nämä tiedot taustadataan saamme selville, millaiset seikat vaikuttavat ihmisen ja eläimen kohtaamiseen. Sekä taustatietolomake että videoihin liittyvä vastauslomake ovat nimettömiä. Emme myöskään kerää mitään henkilötietoja, sanoo biologisen antropologian dosentti Sonja Koski.

Kyky ymmärtää muunlajisten tunteita on yksi seikoista, joka liittyy voimakkaasti muun muassa siihen, miten eläimiä kohdellaan käytännössä sekä kotona, harrastetoiminnassa että eläimiin liittyvässä tuotannossa.

– Lisäämällä tietoa tästä voimme myös muuttaa käytäntöjä sekä yksittäisen ihmisen että koko järjestelmän tasolla.

Tunnetiede – eläinten tunteet näkyväksi -tutkimuskokonaisuuteen kuuluu tämän hankkeen lisäksi hanke, jossa kehitetään lämpökuvantamismenetelmiä eläinten tunnetilojen kartoittamiseen.

 

Tutkimuskokonaisuuden rahoittaa Koneen Säätiö. Tunnetiede-tutkimusryhmä tekee yhteistyötä Korkeasaaren eläintarhan ja Arador Innovations -tutkimusyrityksen kanssa.