Tunnetiede

Eläinten hyvinvointi on noussut yhä keskeisemmälle sijalle yhteiskunnassamme. Emootiot ja tunnetilat ovat keskeisellä sijalla tuossa hyvinvoinnissa. Ryhmämme kehittää lämpökuvantamista menetelmänä, jolla voitaisiin todentaa eläinten tunnetiloja. Selvitämme myös erilaisten kyselytutkimusten avulla, mitkä tekijät voisivat olla yhteydessä siihen, miten me ihmiset pystymme ensinnä havaitsemaan ja sittemmin tulkitsemaan muunlajisten tunteita. Teemme yhteistyötä Korkeasaaren eläintarhan kanssa.