Christopher Raymond tahtoo kansalaisten äänet kuuluviin ympäristöön liittyvässä päätöksenteossa

Kestävyystieteen professoria kiinnostavat yhteiskunnalliset arvot ja yhteisöllinen osallistuminen.

Mitä tutkit?

Kehitän yhteisöllisiä osallistumiskeinoja, joiden avulla voidaan tunnistaa, arvioida ja yhdistää kansalaisten arvoja ympäristöön liittyvään päätöksentekoon. Johtamani tutkimusryhmät myös kehittävät ja toteuttavat ympäristöön pohjautuvia keinoja, jotka on suunniteltu ilmastonmuutoksen ja kaupunkialueilla esiintyvän sosiaalisen syrjäytymisen kaltaisten vaikeiden ongelmien ratkaisemiseen, sekä tarkkailevat niiden käyttöä. 

Mihin ja miten oman tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Tutkimukseni avulla kansalaiset voivat vaikuttaa ympäristöpolitiikkaan ja päätöksentekoon entistä osallistavamman luonnonsuojelun ja maankäytön suunnittelun tukemiseksi. 

Tein tutkijakollegoideni kanssa pääkaupunkiseudulla osallistavan kartoitustutkimuksen, jossa selvitettiin järjestelmällisesti asukkaiden virkistystoimintaan liittyviä arvoja muun muassa asuinalueille toivottujen erilaisten virkistystoimintojen muodossa. Selvittämämme arvot vaikuttivat vesialueiden suunnitteluun osana Helsingin kaupungin yleiskaavan suunnitteluprosessia.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Juuri nyt saan eniten innoitusta päättäjien ja tutkijoiden maailmanlaajuisesta sitoutumisesta siihen, että moninaiset luontoon liittyvät arvot otetaan mukaan päätöksentekoon, joka tähtää lajien monimuotoisuuden säilyttämiseen. Tähän kuuluvat myös paikallisväestöjen, tutkijayhteisöjen ja alkuperäiskansojen arvot.

Olen yksi hallitustenvälisen luonnon monimuotoisuus- ja ekosysteemipalvelupaneeli IPBES:n arvoarvioinnin pääkirjoittajista. Asiakirja tukee päättäjiä näiden ratkaistessa, milloin ja miten tämä arvojen kirjo voidaan sulauttaa ympäristöasioihin liittyvään päätöksentekoon.

Christopher Raymond on kestävyystieteen (kestävyysmuutos ja ekosysteemipalvelut) professori bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Lisää aiheesta

Kenen äänet kuuluvat Helsingin viheralueiden hoidossa?

CO-CARBON-hankkeelle 3,6 miljoonan euron rahoitus kaupunkiviheralueiden hiilen varastointihankkeeseen

Social Values for Sustainability -tutkimusryhmä

Tutustu teemaan Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus

Uudet professorit

Katso Christopher Raymondin uuden professorin tervetuliaisluento 29.5.2019.

Tutustu muihin Helsingin yliopiston uusiin professoreihin.