Vieraskielisen tekstin lukeminen

Vieraskieliset tenttikirjat

Vieraskielisten tenttikirjojen lukeminen on ensikertalaiselle yleensä hitaampaa kuin suomenkielisten lukeminen. Vieraskielisiä kirjoja voi lähestyä samalla tavalla kuin tenttikirjoja yleensäkin: aluksi kokonaiskuvaa hahmotellen kirjaa selailemalla ja silmäilemällä, vasta sen jälkeen kunnolla lukien. Kokeile ns. SQ3R - otetta:

 • Silmäile (skim)
 • Ennakoi ja esitä tekstille kysymyksiä (question)
 • Lue (read)
 • Muistele, palauta pääasiat mieleen (recall)
 • Kertaa (review).

Kun terminologia ja oppikirjojen tyyli alkaa tulla tutuksi ja lukutekniikka kehittyy, vieraskielisten kirjojen lukeminen helpottuu. Vieraskielistä tieteellistä kirjallisuutta voi olla helpompi lukea kuin vieraskielistä kaunokirjallisuutta:

 • Oppikirjojen teksti rakentuu tietyllä ennakoitavalla tavalla.
 • Samat käsitteet toistuvat.
 • Teksti liittyy tiettyyn rajattuun aihepiiriin.
 • Tekstin tyyli ei ole niin kuvailevaa ja vertauskuvallista kuin usein kaunokirjallisuudessa.

Sanoja ymmärrettäväksi

Laaja sanavarasto auttaa vieraskielisen tekstin ymmärtämisessä. Sanakirjaa tarvitaan lukemisessa apuna, mutta käytä sitä harkiten.

 • Kaikkia sanoja ei tarvitse kääntää, sillä asia on yleensä pääteltävissä ja ymmärrettävissä muutoinkin.
 • Jatkuva sanakirjan selaaminen hidastaa lukemista ja häiritsee opittavaan asiaan keskittymistä. Lue isompia kokonaisuuksia kerralla ja merkitse lukiessasi vieraat sanat.
 • Selvitä kerralla sanakirjasta ne sanat ja termit, joita et pysty päättelemään asiayhteydestä ja jotka ovat ymmärtämisen kannalta välttämättömiä.

Oppiainekohtaista terminologiaa ei aina löydy tavallisista sanakirjoista. Apuna voi käyttää esimerkiksi oppialan sanakirjoja. Myös samaan aiheeseen liittyvien suomenkielisten artikkeleiden tai kirjojen lukeminen vieraskielisen rinnalla auttaa ymmärtämisessä.

Kokemuksen myötä opit vähitellen hahmottamaan tekstin rakenteen ja näkemään, milloin vieras sana on olennainen asian ymmärtämiseksi.