Verkko-opiskelussa suurin osa on itsenäistä työskentelyä tietokoneen ja oppimateriaalin ääressä. Opiskelussa korostuu ajankäytön suunnitelmallisuus.

Opettaja laatii verkkotehtäviä ja ohjaa työskentelyä. Jokaisella kurssilla on yleinen keskustelualue, jossa voit tuoda esiin opintoihin ja oppiaineeseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja. Sosiaalisen median kautta opiskelijat voivat olla paljonkin tekemisissä opintojen aikana.

Verkko-opiskelu on mahdollista mistä vain, missä voit käyttää tietokonetta verkkoyhteydellä. Verkko-opinnot ovat aikataulutettuja: tehtävillä on palautuspäivämäärät, verkkokeskustelut käydään annetun ajan puitteissa ja verkkotenteillä on tietyt päivänsä. Verkkokokousympäristössä (AC) pidettävien verkkoluentojen ajankohdat löytyvät opinto-ohjelmasta.

Jos osallistut verkko-opintoihin ulkomailta, ota huomioon:

 • Ulkomaisen pankin kautta maksaminen saattaa hidastaa maksutietojen saapumista.
 • Kirjallisuuden hankkiminen voi viedä aikaa. Suomessa asuvat omat yhteyshenkilöt voivat olla avuksi. Kirjoja löytyy myös verkkokaupoista.

Verkossa viestintä on useimmiten tekstipohjaista, joten kirjoittaminen korostuu enemmän kuin perinteisessä luokkahuoneopetuksessa.

Monet verkkokurssien kirjallisista tehtävistä ovat samantyyppisiä kuin muussakin yliopisto-opiskelussa. Usein osa tehtävistä lähetetään kurssin keskustelualueelle, jossa ne ovat kaikkien kurssilaisten nähtävissä, kommentoitavissa ja opittavissa.

Useimmiten verkkokeskustelut ovat ns. eriaikaisia. Tehtävälle varatun ajan puitteissa voi silloin muotoilla rauhassa omaa puheenvuoroaan ja kommentoida toisten puheenvuoroja silloin kun se itselle parhaiten sopii.

Kirjoittamista voi harjoitella tutustumalla verkkosivuillamme olevaan itseopiskelumateriaaliin: Kirjallinen ilmaisu

Lue myös: 

Avoimessa yliopistossa on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Moodleen pääsee verkkoselaimella ja työskentely siellä on helppoa. Verkko-opiskelussa riittävät tietokoneen käytön perustaidot.

Moodlea voidaan käyttää mm.

 • opiskelijoiden ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen
 • oppimateriaalien jakamiseen
 • verkkokeskusteluihin
 • oppimistehtävien palautukseen
 • tenttimiseen.

Opinto-ohjelmasta löydät tiedon, onko Moodle käytössä.

Osa verkkokursseista sisältää verkkoluentoja, joihin voit osallistua verkon välityksellä. Verkkoluentojen aikataulut ja linkit löydät verkkokurssin Moodle-ympäristöstä. 

Luennot pidetään Adobe Connect (AC) -ohjelmalla tai Zoomissa. Opettajan ääni, kuva ja luentomateriaali välittyvät verkon kautta. 

 • Adobe Connect toimii myös mobiilisovelluksilla iOS- ja Android-laitteilla. Verkkoluennoista tehtäviä AC -tallenteita ei voi kuitenkaan kuunnella mobiililaitteilla. Lue lisää: AC-luentoja koskevat ohjeet opiskelijalle 
 • Zoom-sovellus on ladattavissa yleisimpiin käyttöjärjestelmiin sekä mobiililaitteisiin. Voit osallistua Zoom-luennolle ("kokoukseen") myös selaimella. Suositeltava selain on tällöin Chrome. Lue lisää: Zoom-kokoukseen osallistuminen 
 • Nopean verkkoyhteyden avulla Moodle ja osallistuminen verkkoluentoihin toimivat parhaiten. 
 • Suositeltavat selaimet ovat Firefox (Adobe Connect) ja Chrome (Zoom).
 • Sinun ei lähtökohtaisesti tarvitse asentaa ohjelmistoja omalle koneellesi.
   
  • Jos haluat seurata Adobe Connect (AC) -luentoja mobiilisti, täytyy sinun ladata laitteellesi Adobe Connect –sovellus. Sovelluksen avulla voit osallistua suoriin verkkoluentoihin, mutta AC-tallenteiden kuuntelu ei onnistu mobiililaitteilla.
  • Zoom-luentoja voit seurata joko sovelluksen tai selaimen (suositus: Chrome) kautta. Parhaan kokemuksen saat kuitenkin asentamalla omalle koneellesi tai mobiililaitteellesi Zoom-sovelluksen. Lue lisää: Helsingin yliopiston Helpdeskin ohjeet Zoomin käyttöön ja asentamiseen 

  • Jos kurssilla tarvitaan erityisohjelmia (esimerkiksi SPSS), kerrotaan siitä opinto-ohjelmassa. Tehtävien kirjoittamiseen tarvitset tekstinkäsittelyohjelman.

 • Verkko-opiskeluun liittyy paljon kirjoittamista, joten tarvitset opinnoissasi tekstinkäsittelyohjelmaa. Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella saat opintojesi ajaksi käyttöösi Microsoft Office 365-palvelut selaimen avulla käytettävinä versioina (mm. word, excel, teams). 
 • Työpaikkojen ja yhteisöjen koneille asennetut palomuurit ja muut tietoturvallisuutta lisäävät ohjelmat saattavat estää verkkokursseja tai videoita latautumasta. 

Lyhenne Mooc tulee sanoista Massive Open Online Course.

Helsingin yliopiston Mooc-kursseilla 

 • ilmoittautumisajat- ja tavat voivat poiketa Avoimen yliopiston pääsääntöisistä ilmoittautumistavoista
 • opintojen maksullisuus voi vaihdella
 • ei aina tarvita Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta, jonka Avoimen yliopiston opintoihin ilmoittautunut opiskelija yleensä saa. Näillä kursseilla opiskelijoille ei myönnetä myöskään tietojärjestelmien käyttövaltuuksia.

Tiedot kunkin Mooc-kurssin ilmoittautumisesta, maksuista ja käyttäjätunnuksista löytyvät aina kurssin opinto-ohjelmasta.

Helsingin yliopiston järjestämät Mooc-kurssit löydät joko osoitteesta mooc.fi (tietojenkäsittelytiede) tai mooc.helsinki.fi (muut tieteenalat).

Avoimessa yliopistossa tarjolla olevat Mooc-kurssit löydät myös Avoimen yliopiston opintotarjonnasta.