Verkko-opiskelussa suurin osa on itsenäistä työskentelyä tietokoneen ja oppimateriaalin ääressä. Opiskelussa korostuu ajankäytön suunnitelmallisuus.

Opettaja laatii verkkotehtäviä ja ohjaa työskentelyä. Jokaisella kurssilla on yleinen keskustelualue, jossa voit tuoda esiin opintoihin ja oppiaineeseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja. Sosiaalisen median kautta opiskelijat voivat olla paljonkin tekemisissä opintojen aikana.

Verkko-opiskelu on mahdollista mistä vain, missä voit käyttää tietokonetta verkkoyhteydellä. Verkko-opinnot ovat aikataulutettuja: tehtävillä on palautuspäivämäärät, verkkokeskustelut käydään annetun ajan puitteissa ja verkkotenteillä on tietyt päivänsä. Verkkokokousympäristössä (AC) pidettävien verkkoluentojen ajankohdat löytyvät opinto-ohjelmasta.

Jos osallistut verkko-opintoihin ulkomailta, ota huomioon:

 • Ulkomaisen pankin kautta maksaminen saattaa hidastaa maksutietojen saapumista.
 • Kirjallisuuden hankkiminen voi viedä aikaa. Suomessa asuvat omat yhteyshenkilöt voivat olla avuksi. Kirjoja löytyy myös verkkokaupoista.

Verkossa viestintä on useimmiten tekstipohjaista, joten kirjoittaminen korostuu enemmän kuin perinteisessä luokkahuoneopetuksessa.

Monet verkkokurssien kirjallisista tehtävistä ovat samantyyppisiä kuin muussakin yliopisto-opiskelussa. Usein osa tehtävistä lähetetään kurssin keskustelualueelle, jossa ne ovat kaikkien kurssilaisten nähtävissä, kommentoitavissa ja opittavissa.

Useimmiten verkkokeskustelut ovat ns. eriaikaisia. Tehtävälle varatun ajan puitteissa voi silloin muotoilla rauhassa omaa puheenvuoroaan ja kommentoida toisten puheenvuoroja silloin kun se itselle parhaiten sopii.

Kirjoittamista voi harjoitella tutustumalla verkkosivuillamme olevaan itseopiskelumateriaaliin. Kirjallinen ilmaisu

Verkkotentit
Netiketti

Avoimessa yliopistossa on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Moodleen pääsee verkkoselaimella ja työskentely siellä on helppoa. Verkko-opiskelussa riittävät tietokoneen käytön perustaidot.

Moodlea voidaan käyttää mm.

 • opiskelijoiden ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen
 • oppimateriaalien jakamiseen
 • verkkokeskusteluihin
 • oppimistehtävien palautukseen
 • tenttimiseen.

Opinto-ohjelmasta löydät tiedon, onko Moodle käytössä.

 • Moodleen kirjaudutaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta

 • Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

 • Tutustu Moodleen (kirjaudu vierailijana, jos sinulla ei ole Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta)

 • Moodle-opas

 • Netiketti

Joillakin kursseilla opettaja pitää verkkoluentoja, joihin voit osallistua verkon välityksellä. Luennot pidetään Adobe Connect (AC) -ohjelmalla. Opettajan ääni, kuva ja luentomateriaali välittyvät verkon kautta. Adobe Connect toimii myös mobiilisovelluksilla iOS- ja Android-laitteilla. Verkkoluennoista tehtäviä AC -tallenteita ei voi kuitenkaan kuunnella mobiililaitteilla.

 • Ohjeet opiskelijalle 
 • Löydät linkin kurssillasi pidettäviin verkkoluentoihin kurssin Moodle-ympäristöstä.
 • Nopean verkkoyhteyden avulla Moodle ja osallistuminen verkkoluentoihin toimivat parhaiten.
 • Sinun ei tarvitse asentaa ohjelmistoja omalle koneellesi. Mobiililaitteisiin täytyy Adobe Connect –verkkoluentojen kuuntelemista varten ladata Adobe Connect –sovellus. Sovelluksen avulla voit osallistua suoriin verkkoluentoihin, mutta AC-tallenteiden kuuntelu ei onnistu mobiililaitteilla.
 • Selaimena suositellaan käytettäväksi Firefoxia.
 • Tehtävien kirjoittamiseen tarvitset tekstinkäsittelyohjelman.
 • Jos kurssilla tarvitaan erityisohjelmia, siitä kerrotaan opinto-ohjelmassa.
 • Työpaikkojen ja yhteisöjen koneille asennetut palomuurit ja muut tietoturvallisuutta lisäävät ohjelmat saattavat estää verkkokursseja tai videoita latautumasta.

Avoimessa yliopistossa järjestettävillä MOOC-kursseilla ei ole rajoituksia osanottajamäärässä. Ilmoittautumismaksu saatetaan periä silloin, kun osallistuja haluaa suorituksen Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Suurin osa kursseista tulee mooc.helsinki.fi -portaaliin ja verkko-oppimisympäristönä on usein Moodlerooms.