Opintososiaaliset edut

Opintotuki

Avoimessa yliopistossa opiskelu katsotaan yleensä sivutoimiseksi opiskeluksi, minkä vuoksi et voi saada opintotukea etkä opiskelija-alennuksia. Jos sinulla on tutkinnon suoritusoikeus korkeakoulussa ja suoritat tutkintoosi kuuluvia opintoja, voit kuitenkin saada opintotukea. Tarkempia tietoja opintotuesta saat Kansaneläkelaitoksesta (Kela).

Omaehtoinen opiskelu työttömänä

Työttömän voi olla mahdollista opiskella päätoimisesti ja tietyin ehdoin myös sivutoimisesti. Päätökset työttömyysetuuksista tehdään TE-toimistoissa, joten ota yhteyttä sinne ennen opintoihin ilmoittautumista. Lisätietoja

Aikuiskoulutustuki

Avoimen yliopiston opintoihin on mahdollista hakea aikuiskoulutustukea.  Katso tarkemmat tiedot aikuiskoulutustuesta Koulutusrahaston verkkosivuilta.

Avoimen opintojen tukimahdollisuuksia (TE-palveluiden blogi) (tekstiä päivitetty 13.12.2017)