Opintososiaaliset edut

Opintotuki

Avoimessa yliopistossa opiskelu katsotaan yleensä sivutoimiseksi opiskeluksi, minkä vuoksi et voi saada opintotukea etkä opiskelija-alennuksia. Jos sinulla on tutkinnon suoritusoikeus korkeakoulussa ja suoritat tutkintoosi kuuluvia opintoja, voit kuitenkin saada opintotukea. Tarkempia tietoja opintotuesta saat Kansaneläkelaitoksesta (Kela).

opiskelu työttömänä

Pää- tai sivutoiminen opiskelu Avoimessa yliopistossa on tietyin ehdoin mahdollista myös työttömyysetuudella. Ennen opintojen aloittamista tulee aina olla yhteydessä TE-toimistoon tai TE-palveluiden koulutusneuvontaan. 

Lisätietoa opiskelusta työttömänä:

Aikuiskoulutustuki

Avoimen yliopiston opintoihin on mahdollista hakea Työllisyysrahaston (ent. Koulutusrahasto) myöntämää aikuiskoulutustukea. Lisätietoa aikuiskoulutustuesta: