Opinnoista hyötyä työelämään

Osaamisen päivittäminen, syventäminen ja laajentaminen on erottamaton osa aikamme työelämää. Avoimessa yliopistossa voit vahvistaa osaamistasi tutkittuun tietoon nojaavin opinnoin.

Tältä sivulta löydät esimerkkejä muutamille eri aloille soveltuvista opinnoista. Lisää mahdollisuuksia löydät tutustumalla Avoimen yliopiston koko opintotarjontaan.  

Monissa työtehtävissä tarvittavia taitoja

Opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille

Henkilöstöhallinnossa ja johtajina työskenteleville 

Sosiaalialalla työskenteleville sopivia opintoja