Opintojen arviointi

Oppimisen kannalta on tärkeää, että tunnet opintojakson keskeiset tavoitteet, suoritustavat ja arviointikriteerit. Opintojaksojen tavoitteet ja suoritustavat löytyvät opinto-ohjelmista. Tarkemmin niistä ja arvioinnista kerrotaan ensimmäisellä luentokerralla tai opintojakson verkko-oppimisympäristössä.

Opintojakso voi koostua tentin lisäksi useista osasuorituksista eli pienemmistä tehtävistä, jotka pitää olla myös hyväksytysti suoritettuna. Avoimessa yliopistossa ei säilytetä tietoja osasuorituksista vaan ainoastaan opintojakson loppuarvosana tallennetaan opintosuoritusrekisteri WebOodin.

Opintojakson arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Opintojakson opettaja määrittelee eri opintojaksojen arviointikriteerit. Voit ottaa yhteyttä opettajaan, jos haluat keskustella saamastasi arvosanasta. Opiskelijan osaaminen arvioidaan joko asteikolla hyväksytty/hylätty/täydennettävä tai numeroasteikolla 0-5:

  • 0 = hylätty
  • 1= välttävä
  • 2 = tyydyttävä
  • 3 = hyvä
  • 4 = kiitettävä
  • 5 = erinomainen

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan kokonaisuuden sisältämien opintojaksojen perusteella. Laskutapa vaihtelee oppiaineittain. Useimmiten kokonaisarvosana on keskiarvo opintojaksojen arvosanoista opintopistemäärän mukaan painotettuna.

Itsearviointi

Omaa oppimista ja opiskelutyyliä kannattaa arvioida myös itse. Voit pohtia ja arvioida esimerkiksi:

  • Mitä olet oppinut?
  • Miten olet saavuttanut opintojakson tavoitteet ja itsellesi asettamat tavoitteet?
  • Millainen opiskelutyyli sinulla on? Onko sinun tarvetta kehittää opiskelutyyliäsi tai opiskelutaitojasi?

Itsearvioinnissa voit hyödyntää henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Kurssipalaute

Avoimessa yliopistossa kerätään kurssipalautetta joko sähköisellä lomakkeella Moodle-oppimisympäristössä tai paperilla lähiopetustilanteessa. Palautteen avulla voit vaikuttaa: saadun palautteen perusteella kehitämme toimintaamme.