Kirjastot ja tiedonhaku

Osa modernia tiedonhakua on laajentaa hakua blogeihin ja videoihin ja seurata verkkojulkaisuja Rss-syötteiden avulla. Tieteellisiä lehtien artikkeleita ja enenevässä määrin muutakin kirjallisuutta voi lukea verkon kautta etänä tai ladata e-aineistona omalle koneelle. Ilmoittautumisen jälkeen avoimen yliopiston opiskelija saa yliopiston käyttäjätunnuksen, joka mahdollistaa kirjaston aineistojen etäkäytön.

On tärkeää miettiä, millaista tietoa tarvitset ja miten pystyt sitä tehokkaasti löytämään ja hyödyntämään. Tiedonhakutaitoa on myös osata kriittisesti käyttää ja arvioida eri tietolähteitä.

Lue lisää tiedonhakutaidoista:

Voit osallistua myös yliopiston kirjaston järjestämiin tiedonhankinnan ohjauspajoihin, jossa ohjaaja on paikalla auttamassa ja saat henkilökohtaista opastusta.

Kirjasto järjestää myös kaikille avoimia tiedonhankinnan / tiedonhallinnan MOOC-verkkokursseja. Kurssit löytyvät Helsingin yliopiston MOOC-listauksesta.

  • Tutkinnon kandivaiheen kurssit: Tutkielman tekijän tiedonhankinta ja Informationssökning för avhandlingsförfattare
  • Tutkinnon maisterivaiheen kurssi: Information Seeking and Management for Thesis Writers 

Helsingin yliopiston pääkirjasto ja neljä kampuskirjastoa palvelevat myös Avoimen yliopiston opiskelijoita. Yliopiston kirjastokortin tarvitset painetun aineiston lainaamiseen.

Kirjastossa on muun muassa

  • opetussuunnitelmien mukaiset kurssi- ja tenttikirjat sekä opetuksen tukiaineistoa
  • maksuttomia tiedonhankinnan kursseja ja muita koulutuksia
  • ryhmätyötilat (myös Avoimen yliopiston opiskelijoiden käyttöön).

Valtaosa Avoimen yliopiston kurssikirjoista löytyy keskustakampuksella Kaisa-talossa toimivasta Helsingin yliopiston pääkirjastosta. Osa tenttikirjoista on kysyttyjä, joten niiden hankinta kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen tenttiä.

Kurssikirja voi olla myös e-kirja. E-kirjoja käytetään Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Nykyään myös  Ellibs-palvelun e-kirjoja käytetään yliopiston käyttäjätunnuksella.

E-kirjoja on tarjolla kymmenien eri palveluntarjoajien kautta. Kurssikirjoja on erityisesti seuraavissa palveluissa: Ellibs, Ebook Central, Dawsonera ja EBSCOhost eBook Collection.

Tieteellisten artikkeleiden viitetietokantoja, joiden käyttäminen saattaa vaatia etäyhteyden (Helpdeskin ohje) muodostamista Helsingin yliopiston palvelimelle:

Tenttikirjoja voit löytää myös kaupunkien ja kuntien kirjastoista sekä muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kirjastoista.

Avoimen yliopiston opiskelijoita Lahdessa palvelee LUT-tiedekirjasto.