Muistiinpanojen tekemistä kannattaa opetella, jotta saisi luennoilta kaiken opin irti. Muistiinpanot ovat myös oppimisen apuväline. Selkeät ja jäsennellyt muistiinpanot ja mielikuvakartat auttavat palauttamaan mieleen pitkänkin luentosarjan tärkeimmät kohdat. Myös kirjallisuudesta tehdyt muistiinpanot ovat avuksi tenttiin kertaamisessa.