Taitava oppija motivoi itseään

Oppimisen myötä tiedot, käsitykset, taidot, asenteet tai käyttäytyminen muuttuvat. Ole avoin muutokselle. Anna oppimisen vaikuttaa, mutta ole myös kriittinen uuden asian suhteen.

Uusi tieto kohtaa vanhan

Oppimiseen liittyy omien aiempien käsitysten arviointi. Ne myös vaikuttavat siihen, miten ymmärrät uuden asian, miten käsittelet ja tulkitset tietoa. Opiskellessasi voit kohdata näkemyksiä ja väitteitä, jotka ovat ristiriidassa aiempien käsitystesi kanssa. Silloin tarvitaan avarakatseisuutta, joustavuutta ja rohkeutta punnita totuttuja näkemyksiä.

Tunteita ja asenteita

Opiskeluun ja oppimiseen liittyvät myös tunteet, mieliala ja asenteet. Oppiminen herättää innostusta ja oivaltamisen iloa, mutta joskus myös epävarmuuden tunteita, jos uusi tieto esimerkiksi on vahvasti ristiriidassa aiempien käsitystesi kanssa. Myös asenteet opittavaa asiaa ja opiskelua kohtaan vaikuttavat siihen, miten vastaanottavainen olet uudelle tiedolle ja miten opit.

Entä millainen käsitys sinulla on itsestäsi oppijana? Miten tulkitset ja selität itsellesi omat onnistumisesi ja epäonnistumisesi? Voit vahvistaa tai horjuttaa opiskeluitsetuntoasi omilla tulkinnoillasi. On hyvä, jos annat itsesi innostua oppimisesta, iloiten pienistäkin onnistumisen kokemuksista ja miettien, missä voisit vielä kehittyä. Kun epäonnistut, ole myötätuntoinen itseäsi kohtaan.

Myös opiskeluympäristöön ja tilanteisiin liittyvillä tekijöillä voi olla merkitystä oppimisen kannalta. Jos selvästi huomaat, että ympäristö vaikuttaa opiskeluusi, mieti miten voisit järjestää itsellesi mahdollisimman suotuisat opiskeluolosuhteet. Olet oppimisesi paras asiantuntija.

Sisäinen motivaatio eli halu ja tarve oppia ja opiskella sekä kiinnostus opiskeltavaa asiaa kohtaan auttavat opiskeluun liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Kun olet kiinnostunut opiskelemastasi asiasta, jaksat sitkeämmin nähdä vaivaa opintojesi eteen. Jos motivaatiosi on hukassa, mieti mistä se voisi johtua. Onko opiskelutavoissasi kehittämisen varaa? Onko aikataulusi liian kireä tai tavoitteet ylimitoitettuja? Onko sinulla aikaa rauhassa ajatella ja pohdiskella opiskeltavia asioita?

Myös ulkoisista motivaatiotekijöistä voi olla apua. Mieti, mitä hyötyä opinnoistasi on. Lisäksi isot tavoitteet voi pilkkoa pienemmiksi ja suunnata energian kerralla aina yhteen välitavoitteeseen.

Virtaa opiskeluun

Yllättävän usein ihminen viivyttelee tehtävään ryhtymisessä. Katso video, jossa opintopsykologi Juha Nieminen kertoo, miksi aloittaminen on usein niin hankalaa ja miten opinnot saa sujumaan. Esitys on pidetty Helsingin yliopiston Tiedekulmassa keväällä 2012.

Pitäisi jo aloittaa

Opiskelun ei tarvitse välttämättä olla pelkkä yksilölaji. Opiskelu ryhmässä keskustellen, käsityksiä vertaillen ja tietoa jakaen voi olla hyvin antoisaa ja oppimista tehostavaa. Yhdessä voidaan oivaltaa sellaista, mitä ei yksin tulisi ajatelleeksikaan. Muiden opiskelijoiden kannustus ja tuki sekä tunne ryhmään kuulumisesta voi itsessään olla palkitseva ja opiskelumotivaatiota ylläpitävä tekijä. Opitaan yhdessä!