Ruotsin ja englannin tukisivut

Kielitestien avulla voit testata omaa osaamistasi tekstin ymmärtämisessä sekä sanaston ja rakenteiden hallinnassa.

C-testi on aukkotesti, jossa osasta sanoja on poistettu lopusta kirjaimia. Sinun tehtäväsi on täydentää sanojen puuttuvat osat oikeassa muodossaan.

Oheisista linkeistä löydät keskenään vaihtoehtoisia tapoja kerrata ja harjoitella ruotsin kieltä omatoimisesti. Abitreenit ja Etälukion kurssit kertaavat lukiossa opittua ruotsia. Språknätet tarjoaa paitsi kielioppia myös laajan valikoiman hyödyllisiä akateemista ja työelämän kielitaitoa tukevia linkkejä. Nätfräsch valmentaa ja auttaa kertaamaan kieltä ennen tiedekuntakurssin aloittamista.

Tämän sivun ruotsin kielen linkit on tarkoitettu kielen harjoittelua varten. Niiden avulla ei voi ilman erillistä sopimista kunkin palvelun tarjoajan kanssa suorittaa opintoja verkkokurssina.

Oheiset kurssinarviointitaulukot ovat kirjasta Raija Elsinen - Taina Juurakko-Paavola: Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMKin julkaisuja 4/2006. Hämeenlinna, huhtikuu 2006. Otteet ovat kirjan sivuilta 97 ja 98.

Kielitestin avulla voit testata omaa osaamistasi tekstin ymmärtämisessä sekä sanaston ja rakenteiden hallinnassa. Tulokseksi saat suosituksen siitä, mille kurssille kannattaa osallistua – valmennuskurssille vai varsinaiselle kielikurssille.

Voit oppia englantia itsenäisesti joko systemaattisesti opiskellen tai hakeutumalla tilanteisiin, joissa voit käyttää sitä. Opit puhumaan kieltä sitä puhumalla, lukemaan lukemalla ja kirjoittamaan kirjoittamalla. Tutkielmien kirjoittaminen, työrutiinien hoitaminen, kokous- ja konferenssienglanti vaativat kaikki erilaisia taitoja.

Peruskielitaitoa voit opiskella lukion oppikirjoista. Jos koet itsenäisen opiskelun vaivalloiseksi, voit saada tehokasta opetusta esimerkiksi aikuislukion lähi-, etä- tai verkkokursseilla.

Verkkosivujen linkeistä löydät monenlaisia mahdollisuuksia harjoitella englannin taitoja, myös akateemista englantia.
Helsingin yliopiston Kielikeskuksen itseopiskelun kielilinkkejä

Käytännön englantia oppii vain käyttämällä englantia käytännön tilanteissa. Kielen perusteita saatat kuitenkin joutua kertaamaan systemaattisesti kieliopista. Myös jos haluat puhua ja kirjoittaa moitteetonta kieltä, tarvitset kielioppia hakuteoksena.

  • Ervola K. & Kjisik F., In the mood for grammar. Englannin
    peruskielioppi. Oy Finn Lectura Ab. 2007 (sisältää kielioppiharjoituksia ja vastausavaimen).
  • Silk R., Mäki J. & Kjisik F., Grammar Rules. Helsinki: Otava. 2003 sisältää hyvän peruskieliopin lisäksi harjoituksia. Kirjaan voi ostaa vastausavaimen.

Seuraavista linkeistä löydät tietoa erilaisista englannin kursseista. Saatavilla on myös räätälöityjä kursseja sekä yksityisopetusta.