Harjoituksia ja esimerkkejä

Ennen harjoituksiin ryhtymistä kannattaa miettiä pohdintatehtävän Minä lukijana kysymyksiä. Kirjoita kysymyksiin vastaukset, jotta voit palata näkemyksiisi myöhemmin. Harjoitukset tehtyäsi voit palata pohdintatehtävään ja arvioida, onko käsityksesi itsestäsi lukijana edelleenkin sama.

Teksti
Timo Airaksinen: Filosofian vastavirta: postmoderni (Ote teoksesta Johdatus filosofiseen ajatteluun, s. 39-41) Onko postmodernilla ajattelutavalla edeltäjiä?

Ennen lukemista

Lue tekstin otsikko ja ennusta sen perusteella sisältö. Voit aktivoitua kysymällä itseltäsi seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä tarkoittaa postmoderni? Mitä tiedän siitä ennestään?
 • Missä mielessä se voisi olla filosofian vastavirtaa?
 • Mitä tiedän tekstin kirjoittajasta?
 • Mikä on tekstin tavoite? Kenelle Johdatus filosofiseen ajatteluun on suunnattu?

Lukemisen aikana

Keskustele mielessäsi Airaksisen tekstin kanssa. Yritä etsiä vastaus edellä esitettyihin kysymyksiin.

Lukemisen jälkeen

 • Mikä oli tekstin pääajatus?
 • Oliko tekstin ymmärtäminen minulle vaikeaa?
 • Miten lähtisin selvittämään minulle epäselviksi jääneitä kohtia?
 • Mitkä kohdat olivat minulle vaikeita? Miksi ne olivat vaikeita?
 • Mikä minua kiinnosti eniten tekstissä?
 • Sainko vastauksen kohdan 1 kysymyksiin?
 • Miten arvelen tekstin jatkuvan tämän jälkeen?

Vertaa omia kommenttejasi Avaimiin Airaksisen tekstiin

Esimerkkinä Risto Heiskalan Sosiologia-lehdessä (2/91) ilmestyneen artikkelin Goffmanista semioottiseen sosiologiaan johdantoluku Goffmania kehystämässä.

Ennen lukemista

Tarkastele johdantoluvun otsikkoa Goffmania kehystämässä Kirjoita muistiin 5–7 asiaa, joita arvelet tekstin sisältävän. Epäilemättä kysyt itseltäsi:

 • Kuka on Goffman?
 • Mitä minä tiedän Goffmanista entuudestaan?
 • Mitä kehyksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä?
 • Miten Goffmania kehystetään?
 • Mikä on tämän tekstin tavoite?
 • Kenelle tämä teksti on suunnattu?

Lukemisen aikana

Lue teksti ripeästi läpi. Jos et ymmärrä jotakin ilmaisua, älä juutu vaikeaan kohtaan, vaan merkitse kohta esimerkiksi alleviivauksella tai kysymysmerkillä, ja jatka lukemista.

Lukemisen jälkeen

Luettuasi tekstin voit kysyä itseltäsi seuraavaa (Takalan 1990: 149 mukaan):

 • Mikä oli tekstin pääajatus?
 • Oliko tekstin ymmärtäminen minulle vaikeaa?
 • Miten lähtisin selvittämään minulle epäselviksi jääneitä kohtia?
 • Mitkä kohdat olivat minulle vaikeita? Miksi ne olivat vaikeita
 • Mikä minua kiinnosti eniten tekstissä?
 • Sainko vastauksen kohdan 1 kysymyksiin?
 • Miten arvelen tekstin jatkuvan tämän johdantoluvun jälkeen?

Vertaa omia kommenttejasi Avaimiin Heiskalan tekstiin