Kirjoittamisprosessi

Kirjoittaminen ei ole yksi tapahtuma, vaan tapahtumien sarja, jossa keskeistä on huolellinen suunnittelu ja eri vaiheissa saatu perusteellinen palaute. Kirjoittaminen on kovaa työtä ja luovaa ongelmanratkaisua: mitä, miksi, kenelle kirjoitan ja missä järjestyksessä. Siksi tämä mittava ajattelu-urakka kannattaa jakaa pienimmiksi työvaiheiksi.

  1. Lue sinulle annettu tehtävä huolellisesti läpi, jotta oivallat, mitä sinun oletetaan tekevän.
  2. Ryhdy ideoimaan tekstisi sisältöä. Voit suunnitella tekstiä esimerkiksi miellekartan (mind map) avulla tai listaamalla asioita mieleentulojärjestyksessä. Ole tarkkana, että suunnitelmasi keskiössä on juuri se asia, jota tehtävänannossa pyydetään käsittelemään.
  3. Vaikka pidätkin tehtävänannon kirkkaana mielessä, älä jarruttele ajatuksiasi, vaan palauta mieleesi runsaasti näkemääsi, kuulemaasi ja lukemaasi.
  4. Kirjoita tekstistäsi luonnos eli ensimmäinen versio. Päästä kynä kulkemaan mahdollisimman vapaasti ilman itsekritiikkiä. Karsimisen aika on myöhemmin. Luonnoksen kirjoitettuasi pyydä palautetta tekstistäsi. Jos et saa ketään ulkopuolista lukemaan tekstiäsi, jätä se lepäämään pariksi päiväksi.
  5. Kun olet saanut palautetta tekstistäsi, suunnittele asioiden käsittelyjärjestys. Yhdistä toisiinsa liittyvät asiat ja mieti, mikä etenemisjärjestys sopisi parhaiten: aikajärjestys, tärkeysjärjestys vai aihepiirijärjestys. Tässä vaiheessa voit tekstisi kokonaiskuvan hahmottamiseksi laatia ajatusrysän eli rysän muotoisen kuvion, johon kirjoitat kaikki asiat, joita aiot tekstissäsi käsitellä.
  6. Kun tekstin sisältö ja rakenne alkavat hahmottua, voit alkaa suunnitella yksittäisten kappaleiden rakennetta sekä tekstin aloitusta ja lopetusta.
  7. Aloituksen tarkoitus on saada lukija kiinnostumaan. Voit aloittaa vaikka menemällä suoraan asiaan, määrittelemällä pääkäsitteen, esittelemällä tapausesimerkin tai valitsemalla alkuun sitaatin, sanonnan, kärkevän väitteen tai retorisen kysymyksen.
  8. Lopetus on tekstin kruunu. Suunnittele se luontevaksi osaksi tekstiäsi. Hyvä tapa on liittää se joko otsikkoon tai aloitukseen.
  9. Otsikko houkuttelee kurkistamaan tekstiin. Rajaa se tarkoituksenmukaisesti äläkä lupaile liikoja.
  10. Kirjoita oikein. Käy läpi tekstin oikeinkirjoitus ja välimerkit. Karsi mahdollinen toisto, tyhjäkäynti ja kapulakieli. Selkeästi kirjoitettu on selkeästi ajateltu. Pyri asettumaan lukijan asemaan ja pohdi, kuljetatko lukijaa vaikeuksitta tekstisi läpi.