Kirjoittamista pidetään usein virheellisesti vain rutiininomaisena lopputoimenpiteenä, kun varsinainen ajattelu- ja oppimisprosessi on jo käyty läpi. Todellisuudessa vasta kirjoittamalla luodaan järjestystä ajatusten kaaokseen. Kielellistämällä abstrakteja käsitteitä ja tuottamalla ne kirjoituksena opimme vasta ymmärtämään niitä. Kirjoittaminen on siis ajattelua ja oppimista.

Tutustu referaattiin, esseehen ja tenttivastaukseen, jotka ovat yleisimmät yliopisto-opinnoissa tarvittavat kirjoitelmatyypit! Kirjallinen ilmaisu -sivuilla esitellään myös kirjoitustyön vaiheita ja kehitetään itsearviointitaitoja.
käsikirjoittaja FM Katariina Soine (aineisto päivitetty 21.8.2014), lähdekirjallisuutta

Tutustu myös Kielijelpin Kirjoitusviestintä-ohjeisiin!