Kirjallinen ilmaisu

Kirjoittamista pidetään usein virheellisesti vain rutiininomaisena lopputoimenpiteenä, kun varsinainen ajattelu- ja oppimisprosessi on jo käyty läpi. Todellisuudessa vasta kirjoittamalla luodaan järjestystä ajatusten kaaokseen. Kielellistämällä abstrakteja käsitteitä ja tuottamalla ne kirjoituksena opimme vasta ymmärtämään niitä. Kirjoittaminen on siis ajattelua ja oppimista.

Kirjallinen ilmaisu -sivuilla voit tutusta yliopisto-opintojen yleisimpiin tekstityyppeihin: referaattiin, esseehen ja tenttivastaukseen. Löydät tietoa myös kirjoitustyön vaiheista ja kehityt itsearvioinnin taidoissasi.

Käsikirjoittaja: FM Katariina Soine
Lähdekirjallisuutta

Tutustu myös:
Kielijelppi: Kirjoitusviestintä
Opiskelun tuki