Kielitaito

Kaikkien korkeakoulututkintoa suorittavien tulee osoittaa taitonsa toisessa kotimaisessa kielessä sekä vähintään yhdessä vieraassa kielessä. Kieliopintojen laajuus ja sisältö vaihtelevat  tiedekunnittain. Tarkista oman tiedekuntasi vaatimukset Kielikeskuksen sivuilta.

Jos haluat kehittää lukutekniikkaasi ja kielitaitoasi, avoimen yliopiston kielikursseista on sinulle hyötyä. Valmentavat kurssit on suunnattu opiskelijoille, joiden on aiheellista täydentää englannin- tai ruotsinkielen taitoaan ennen tutkintoon kuuluvaa kurssia.
Tutustu kielikurssien tarjontaan Opinnot-sivun tai opetushaun kautta
Vieraskielisen tekstin lukeminen

Jotta osaat hakeutua itsellesi tämänhetkisen kielitaitosi kannalta sopivimmalle ja hyödyllisimmälle kurssille, sinun on hyvä arvioida monipuolisesti kielitaitoasi ja uuden oppimiselle asettamiasi tavoitteita.

Ota selvää, millaista lähtötasoa kurssille osallistuminen edellyttää. Kieliopintoihin kuuluvien kielikurssien vaativuustasoa kuvataan yliopiston opinto-ohjelmassa kielten eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksien avulla. Taitotasot auttavat sinua arvioimaan, kuinka hyvin hallitset kieltä kielitaidon eri osa-alueilla (suullinen, kirjallinen, tekstin ja puheenymmärtäminen).

Eri kursseille edellytetään erilaista lähtötasoa, esim. toisen kotimaisen kielen lähtötasoksi on asetettu B1 ja englannin tekstinymmärtämiselle B2.

Taitotasot (pdf), © Council of Europe
Taulukko 1, Viitekehyksen taitotasot, sivu 48, teoksesta Eurooppalainen viitekehys: Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen viitekehys. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, Council of Europe. 2003

Dialangin avulla voit testata usean vieraan kielen tekstin ja kuullun ymmärtämisen, kirjoittamisen, rakenteiden ja sanaston hallintaasi. Oheisen linkin kautta voit ladata kokeen omalle tietokoneellesi. Ohjelma kertoo taitotasosi ja antaa palautteen. Dialang on diagnostinen, siis opiskelun lähtötasoa määrittävä koe. Et voi tulostaa paperille todistusta saamastasi tuloksesta.

Voit testata taitotasosi lataamalla testin omalle koneellesi: Dialang.
Muita kielitestejä

Ole realistinen asettaessasi itsellesi tavoitteita: eteneminen kielitaitotasolta toiselle on palkitsevaa, mutta vaatii runsaasti aikaa ja opiskelua.