Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa panostetaan opetuksen laatuun. Laadukkaan opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa opiskelemaan niin, että tuloksena on kokonaisuuksia ja asioiden välisiä yhteyksiä ymmärtävä oppiminen. Opiskelijoilta tällainen syväsuuntautunut oppiminen vaatii aktiivista työskentelyä.

Avoimen yliopiston kursseilla sovelletaan linjakkaan opetuksen mallia. Se tarkoittaa sitä, että opintojakson tai -kokonaisuuden sisällöt, opetus- ja opiskelumenetelmät, oppimisen arviointitavat ja opiskeluilmapiiri tukevat opetussuunnitelman tavoitteita ja ovat linjassa keskenään. Opettajat saavat tukea kurssiensa pedagogiseen suunnitteluun koulutussuunnittelijoilta, päätoimisilta lehtoreilta ja pedagogiselta yliopistonlehtorilta. Opetuksen kehittämisessä hyödynnetään opiskelijoilta kerättyä palautetta.

Opetus on tutkimukseen perustuvaa. Opettajat ovat aina oman tieteenalansa tunnustettuja asiantuntijoita, jotka yleensä myös itse tekevät tutkimusta. Opetuksen sisällöissä käsitellään viimeaikaista tutkimusta. Opetusratkaisuissa on otettu huomioon myös yliopistopedagoginen tutkimus. Yliopistopedagogisen tiedon perusteella voidaan ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat opiskelijoiden oppimiseen. Oppimisympäristöjä suunniteltaessa käytetään myös tietoa aikuisopiskelijoiden erityishaasteista. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että tarjolla on joustavia, etäopiskelua hyödyntäviä suoritusmahdollisuuksia.

Opetuksen tueksi -sivut Flammassa
Laatu ja arviointi