Pedagoginen tuki ja kehittäminen

Laadukas opetus on Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston keskeinen arvo. Sen tavoitteena on tukea opiskelijaa opiskelemaan niin, että tuloksena on kokonaisuuksia ja asioiden välisiä yhteyksiä ymmärtävää oppimista. Opiskelijoilta tällainen syväsuuntautunut oppiminen vaatii aktiivista työskentelyä.

Avoimen yliopiston opinnot perustuvat linjakkaan opetuksen malliin: opintojakson tai -kokonaisuuden sisällöt, opetus- ja opiskelumenetelmät, oppimisen arviointitavat ja opiskeluilmapiiri tukevat opetussuunnitelman tavoitteita ja ovat linjassa keskenään. Opettajat saavat tukea kurssiensa pedagogiseen suunnitteluun koulutusasiantuntijoilta, päätoimisilta lehtoreilta ja pedagogiselta yliopistonlehtorilta. Opetusta kehitetään myös opiskelijoilta kerätyn palautteen avulla.

Opetus perustuu tutkimukseen. Opettajat ovat aina oman tieteenalansa tunnustettuja asiantuntijoita, jotka tekevät usein myös itse tutkimusta. Opetuksen sisällöt käsittelevät aiheen viimeaikaista tutkimusta.

Myös opetusratkaisuissa huomioidaan yliopistopedagoginen tutkimus. Yliopistopedagoginen tieto auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat opiskelijoiden oppimiseen. Opintojen järjestämisessä huomioidaan erityisesti aikuisopiskelijat ja näiden vaihtelevat elämäntilanteet.  Tarjolla on muun muassa joustavia, verkkoa hyödyntäviä opiskelu- ja suoritusmahdollisuuksia.

Laatu ja arviointi