Mikä Avoin yliopisto on?

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto avaa kaikille mahdollisuuden yliopisto-opintoihin. Opinnot ovat joustavia, ja pedagogiset ratkaisut tukevat oppimista. Opiskelijat hyötyvät opinnoissaan toistensa erilaisista taustoista ja kokemuksista.

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opinnot ovat Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaista, korkealaatuista ja tutkimukseen perustuvaa yliopisto-opetusta. Ne suunnitellaan yhteistyössä yliopiston koulutusohjelmien kanssa.

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Avoin yliopisto on Helsingin yliopiston erillinen laitos ja sillä on toimipisteet Helsingissä ja Lahdessa. Avoin yliopisto järjestää opetusta sekä itse että yhteistyöoppilaitosten kanssa eri puolilla Suomea.

Opintoja kaikille

Avoimen yliopiston opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia eikä ikärajoja. Avoimen yliopiston opinnot sopivat esimerkiksi

  • ammattitaidon ylläpitämiseen ja vahvistamiseen
  • oman alan etsimiseen
  • välivuoden viettämiseen
  • uuden uran alkuun
  • eri tieteenaloista kiinnostuneille
  • oppimisen iloa ja oivalluksia etsiville.

Avoimen yliopiston opinnot suunnitellaan siten, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Monet opinnot voi suorittaa kokonaan paikasta riippumattomina verkko-opintoina.

Avoin yliopisto toimii yhtenä polkuna Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi liittää osaksi tutkintoa, jos siirtyy myöhemmin Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Avoin yliopisto palvelee myös Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Osa opinnoista järjestetään yhteisopetuksena yliopiston koulutusohjelmien kanssa, ja niihin osallistuu sekä Avoimen yliopiston opiskelijoita että tutkinto-opiskelijoita. Avoin yliopisto järjestää lisäksi valtaosan Helsingin yliopiston kesäopinnoista. Kesäopinnot ovat Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Avoin yliopisto vastaa myös Helsingin yliopiston Studia Generalia -luentosarjojen järjestämisestä. Kaikille avoimien ja maksuttomien Studia Generalia -luentosarjojen tavoitteena on välittää tietoa yliopiston eri tieteenalojen tutkimuksesta ja tutkimustuloksista suurelle yleisölle.

Miksi Avoimeen yliopistoon?
Avoin lukuina
Studia Generalia
Yhteystiedot