Helsingin yliopiston Avoin yliopisto avaa kaikille mahdollisuuden yliopisto-opintoihin. Opinnot ovat joustavia ja pedagogiset ratkaisut tukevat oppimista.

Avoin yliopisto suunnittelee yhteistyössä yliopiston sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa opintojaksoja, jotka perustuvat tietyn aihealueen osaamistavoitteisiin. Opinnoissaan opiskelijat hyötyvät toistensa erilaisista taustoista ja kokemuksista.

Avoin yliopisto toimii yhtenä polkuna tutkinto-opiskelijaksi ja huolehtii osaltaan Helsingin yliopiston ympärivuotisesta tutkinto-opiskelusta.

Opintoja kaikille

Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot ovat Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaista, korkealaatuista ja tutkimukseen perustuvaa yliopisto-opetusta.

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Avoin yliopisto on Helsingin yliopiston erillinen laitos ja sillä on toimipisteet Helsingissä ja Lahdessa. Avoin yliopisto järjestää opetusta sekä itse että yhteistyössä kymmenien oppilaitosten kanssa eri puolilla Suomea.

Avoin yliopisto vastaa lisäksi Helsingin yliopiston Studia Generalia -luentosarjojen järjestämisestä. Kaikille avoimien ja maksuttomien Studia Generalia -luentosarjojen tavoitteena on välittää tietoa yliopiston eri tieteenalojen tutkimuksesta ja tutkimustuloksista suurelle yleisölle.

Avoimen yliopiston opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia eikä ikärajoja. Avoimen yliopiston opinnot sopivat esimerkiksi

  • ammattitaidon ylläpitämiseen
  • välivuoden viettämiseen
  • uuden uran alkuun
  • eri tieteenaloista kiinnostuneille
  • oppimisen iloa ja oivalluksia etsiville.

Jos Avoimessa yliopistossa opiskellut myöhemmin siirtyy Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijaksi, opinnot voi liittää osaksi tutkintoa.

Avoimen yliopiston opinnot suunnitellaan siten, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Monet opinnot voi suorittaa kokonaan etäopintoina verkon välityksellä.

Miksi Avoimeen yliopistoon?
Yhteystiedot