Laatu ja arviointi

Avoin yliopisto tarjoaa opiskelijoille opetusta, joka

 • on Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opetussuunnitelmien mukaista
 • on suunniteltu erityisesti aikuisopiskelijoille
 • perustuu kunkin tieteenalan viimeisimpään tutkimukseen
 • tukee syväsuuntautunutta ja ymmärtämiseen tähtäävää oppimista
 • pyrkii ottamaan huomioon eri elämäntilanteissa olevat opiskelijat.

Lisäksi Avoin yliopisto tarjoaa tukea opiskeluun

 • asiakaspalvelussa ja opintoneuvonnassa
 • informaatio- ja koulutustilaisuuksissa
 • opiskelutaidollisilla kursseilla
 • verkkosivuilla.
 • Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opetussuunnitelmia.
 • Opettajat ovat Helsingin yliopiston koulutusohjelmien hyväksymiä.
 • Avoimen yliopiston opettajia tuetaan opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.
 • Kehittämistyössä hyödynnetään opiskelijoilta kerättyä palautetta.
 • Hanke- ja kehittämistoiminnan avulla pyritään kehittämään yhä parempia aikuisoppimista tukevia toimintatapoja.

Laadunvarmistusta tukee toimintakäsikirja, johon on koottu Avoimen yliopiston käytänteet ja laadunvarmistuksen menettelytavat. Toimintakäsikirja tukee henkilökunnan työtä ja Avoimen yliopiston toiminnan kehittämistä.

Avoin yliopisto näkee opiskelijan omien opintojensa aktiivisena ja vastuullisena toimijana. Opetus pyrkii tukemaan syväsuuntautunutta ja ymmärtämistä tavoittelevaa oppimista. Se myös edistää elinikäistä oppimista ja opiskelijan työn tai persoonallisuuden kehittymistä. Opiskelijalla on itsellään tärkeä rooli oppimisen laadun syntymisessä.

Opiskelijat voivat vaikuttaa opetuksen ja toiminnan laatuun antamalla palautetta Avoimelle yliopistolle.

 • Parhaiten opetuksen laatuun voi vaikuttaa antamalla palautetta suoraan opettajalle tai tuutorille sekä täyttämällä opintojakson päätteeksi kurssipalautelomakkeen. 
 • Opiskelijoilta kerätään kurssipalautetta kattavampaa palautetta muutaman vuoden välein.
 • Avoimen yliopiston toiminnasta ja opiskelijapalveluista voi antaa palautetta myös verkkosivuilla olevan lomakkeen avulla tai ottamalla yhteyttä ao. opintojen koulutusasiantuntijaan.

Palautelomake
Henkilöstön yhteystiedot
Laatu Helsingin yliopistossa