Johtaminen ja organisaatio

Avoimella yliopistolla on rehtorin asettama johtokunta. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta. Johtokunnan opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Avoimen yliopiston johtokunta 2018–2022:

Puheenjohtaja

 • Vararehtori Sari Lindblom

Jäsenet

 • Varadekaani Hannu Toivonen, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • Varadekaani Anu Laine, Kasvatustieteellinen tiedekunta
 • Varadekaani Juhana Aunesluoma, Valtiotieteellinen tiedekunta
 • Varadekaani Sakari Melander, Oikeustieteellinen tiedekunta
 • Koulutuspolitiikan asiantuntija Tapio Heiskari, SYL ry
 • Yliopistonlehtori Salli Hakala, Avoin yliopisto
 • Koulutusasiantuntija Minna Laitinen, Avoin yliopisto
 • Opiskelija Maria Loima, HYY 

Varajäsenet

 • Kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta, Yliopistopalvelut
 • Varadekaani Janna Pietikäinen, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
 • Yliopistonlehtori Riitta Jyrhämä, Kasvatustieteellinen tiedekunta
 • Varadekaani Ullamaija Seppälä, Valtiotieteellinen tiedekunta
 • Varadekaani Ulla Tuomarla, Humanistinen tiedekunta
 • Yhteiskuntavaikuttamisen koordinaattori Niina Jurva, SYL ry
 • Yliopistonlehtori Erja Rusanen, Avoin yliopisto
 • Koulutusasiantuntija Irmeli Lemola, Avoin yliopisto
 • Opiskelija Juuso Mankonen, HYY

Esittelijä

 • Johtaja, Avoin yliopisto (Minna Herno)

Sihteeri

 • Palvelukoordinaattori Jonna Nieminen, Yliopistopalvelut

Johtokunnan kokousten pöytäkirjat Flammassa

Avoimen yliopiston johtajana on toiminut keväästä 2015 alkaen FT Jaakko Kurhila. Kurhila on kiinnostunut erityisesti opetuksen kehittämisestä sekä uudenlaisista verkkopedagogisista ratkaisuista.

– Avoin yliopisto haluaa lisätä verkon kautta tarjottavaa opetusta, sillä yhteiskunnan ja opiskelutapojen muutokset pitää ottaa huomioon. Ihmisten kohtaaminen on silti jatkossakin tärkeää. Verkkoratkaisujen pitää olla pedagogisesti perusteltuja. Haluamme mahdollistaa mielekkäät oppimiskokemukset verkossa.

Kurhilan mukaan Avoimen yliopiston päätavoite on avata yliopistoa laajasti yhteiskuntaan. Samalla Avoin yliopisto tukee myös yliopiston tutkinto-opiskelijoita tarjoamalla joustavia opiskelumahdollisuuksia ympäri vuoden.

Jaakko Kurhila on työstävapaalla 31.12.2020 asti.