Avoin lukuina 2014

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Avoimessa yliopistossa on 70 työntekijää sekä lähes 350 tuntiopettajaa. Toimipisteet ovat Helsingissä ja Lahdessa, ja opetusta järjestetään myös yhteistyössä 35 oppilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea.

Avoin lukuina 2015

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti vuonna 2014 opintoja 92 oppiaineessa 9 tiedekunnasta. Perusopintokokonaisuuksia oli tarjolla 54 oppiaineessa ja aineopintokokonaisuuksia 14 oppiaineessa. Täysin etäopiskeltavia verkko-opintoja järjestettiin 25 oppiaineessa.

Opetusta järjestettiin yhteensä 27 paikkakunnalla. Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen; 74,1 % kaikista tarjotuista opintopisteistä). Etäopetuksen osuus oli 15,7 % koko tarjonnasta.

Avoimessa yliopistossa opiskeli 18 951 henkilöä. Opintopisteitä suoritettiin vuoden aikana 97 368.

Jokainen opiskeleva henkilö on laskettu vain yhteen kertaan, vaikka hän opiskelisi useampia opintoja.

Opiskelijat iän mukaan 2014
Ikä Lukumäärä Osuus
    –24 5116 27,0 %
25–29 3608 19,0 %
30–39 5042 26,6 %
40–49 2905 15,3 %
50–59 1609 8,5 %
60– 671 3,5 %
Yhteensä 18951 100,0 %

 

Opiskelijat sukupuolen mukaan 2014
  Lukumäärä Osuus
Miehiä 4523 23,9 %
Naisia 14428 76,1 %
Yhteensä 18951 100,0 %

 

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista

Opiskelijat koulutustaustan mukaan 2014
  Lukumäärä Osuus
Ei tutkinto-opiskelija 13794 72,8 %
Tutkinto-opiskelija 5157 27,2 %
Yhteensä 18951 100,0 %

 

Opiskelijat koulutusaloittain 2014
  Opiskelijat %-osuus kaikista
Humanistinen 5508 29,1 %
Kasvatustieteellinen 4088 21,6 %
Luonnontieteellinen 2158 11,4 %
Lääketieteellinen 129 0,7 %
Maatalous-metsätieteellinen 880 4,6 %
Oikeustieteellinen 1842 9,7 %
Psykologinen 1450 7,7 %
Teologinen 286 1,5 %
Yhteiskuntatieteellinen 5274 27,8 %

 

Tarjotut opintopisteet koulutusaloittain 2014
  op %-osuus
Humanistinen 1609 27,4 %
Kasvatustieteellinen 1103 18,8 %
Luonnontieteellinen 426 7,3 %
Lääketieteellinen 31 0,5 %
Maatalous-metsätieteellinen 141 2,4 %
Oikeustieteellinen 154 2,6 %
Psykologia 236 4,0 %
Teologinen 104 1,8 %
Yhteiskuntatieteellinen 2261 38,5 %
Yhteensä 6065 100,0 %
Suoritetut opintopisteet koulutusaloittain 2014
  op %-osuus
Humanistinen 20015 20,6 %
Kasvatustieteellinen 24212 24,9 %
Luonnontieteellinen 6417 6,6 %
Lääketieteellinen 239 0,2 %
Maatalous-metsätieteellinen 2512 2,6 %
Oikeustieteellinen 3326 3,4 %
Psykologia 7133 7,3 %
Teologinen 1668 1,7 %
Yhteiskuntatieteellinen 31846 32,7 %
Yhteensä 97368 100,0 %

 

Laitoksen budjetti on vuosittain noin 5,5 miljoonaa euroa.

Avoimen yliopiston rahoituksesta kolme neljäsosaa on valtion yliopistoille myöntämää perusrahoitusta, viidesosa opintomaksuja ja loput täydentävää rahoitusta.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opintopisteet ovat yliopistojen valtion rahoituksen yhtenä laskentaperusteena.

Alla erittelyt Avoimen yliopiston tuotoista ja kuluista vuonna 2014.

Kaavio Avoimen yliopiston tuotoista rahoituslajeittain 2014: Valtion perusrahoitus 78 %, opintomaksut 21 %, täydentävä rahoitus 1 % ja muut tuotot 1 %. Kaavio Avoimen yliopiston kuluista kululajeittain 2014: Opetus- ja muu henkilöstö 81 %, toimi- ja opetustilat 13 %, muut kulut 6 %.